Babyvakt strålar värre än en DECT-telefon, hela tiden

2017-03-14  Svenska SSM och Finska STUK ljuger om mätningar av babyvakt

Har kontrollerat en av de babyvakter som myndigheterna har mätt,  Avent DECT-babyvakt SCD497/00. Enligt tillverkaren strålar den hela tiden som en DECT. Det finns skäl att undvika babyvakater med DECT-teknik. Den jag själv kontrollmätte strålade hela tiden likaså denna med DECT-teknik

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver att babyvakter bara strålar när den aktiveras av babyns ljud. Det stämmer inte.  Jag kontrollmätte en iNanny N20 Babyvakt och den strålar hela tiden  och mycket starkare än en DECT-telefon. Jag har informerat både Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

_dsc0024

Intill respektive

Babyvakt och DECT-telefon

Högsta mätvärde

större än 19,99 mW/m2

 

Avstånd en meter ifrån

Babyvakt över 19,99 mW/m2

 

Avstånd 150 cm, högsta mätvärde

Babyvakten 14,84 mW/m2

DECT  5,17 mW/m2

 

Avstånd två meter, högsta mätvärde

Babyvakt 8,68 mW/m2

DECT-telefon 4,06 mW/m2

 

Avstånd tre meter, högsta mätvärden

Babyvakt 7,83 mW/m2

DECT 1,68 mW/m2

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin webbsida som information:
”Om barnet vaknar aktiveras babyvakten och övervakaren kan höra barnets röst i en högtalare. Ljudet skickas mellan enheterna med hjälp av radiovågor”.

Det är inte sant. Kontrollmätning av en trådlös babyvakt som sänder på 1,8 GHz iNanny N20 Babyvakt, strålar hela tiden och mycket starkare än en DECT-telefon. Jag jämförde med en DECT-telefon som brukar stråla väldigt högt. Babyvakten strålade långt mycket högre. Jag hade behövt en dämpsats.

Ett barn som sover, samt ett litet barn, ligger på samma plats i sängen. Strålningen från en babyvakten, kan därför stråla på ett enda ställe, genom barnets kropp, och kan orsaka mycket hög strålning lokalt i kroppens organ ”hotspots”.

Ett barns huvud har öppna fontaneller och har bara ett tunt brosk som skallben. Om huvudet bestrålas på ett enda ställe, skulle detta kunna ge allvarliga hjärnskador. Hjärnan har ingen blodgenomströmning som kan kyla ner hjärnan. Hjärnan är därför det känsligaste organet för strålning.

Det är också märkligt att SSM anser att en liten kropp mellan 2,5 kg – 7 kg skall tåla lika mycket artificiell mikrovågsstrålning som en vuxen person på 75 kg (medelvikt hos befolkningen).

Strålsäkerhetsmyndigheten beaktar heller inte övrig artificiell strålning i miljön. Mätningar i en sängkammare, visade på höga mätvärden från omgivningens WiFi, DECT-telefoner, basstationer för 3G och 4G, routrar. Ett litet barns säng, kan stå i skyhög strålning från omgivningen och det är SSM som har uppdraget, att uppmana kommunerna att mäta strålningen i bostäder. Det är SSM som har huvudansvaret.

ICNIRP International Commission on  Non‐IonizingRadiation Protection

-Barn och organ från 1,3 meter och kortare, absorberar 40 % mer strålning.
ICNIRP HEALTH PHYSICS 97(3):257‐258;2009

Vi är enbart biologiskt anpassade till ett naturligt brus runt 0,000 000 000 5 mW/m2

– Referensvärdet skyddar inte barn, äldre och känsliga personer.
ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002

-Referensvärdet skyddar enbart i 6 minuter och högst i 30 minuter. Det står också att det kan bildas ”hotspots” i vävnader, vilket FOA 1978 konstaterat i en vetenskaplig studie, att strålningen kan öka 100 gånger lokalt, över kroppens organ
ICNIRP publikation111(3):300‐306; 201

Mätinstrument Gigahertz HF 59B.

Solveig Silverin