PTS ger information om IoT (Internet of Things)

Fått svar från PTS om IoT. En stor del kommer att ligga under det fria frekvensbandet som inte kräver tillstånd. Vilket betyder att folk kan stråla ihjäl varandra med mikrovågor. Fritt fram, ingen myndighet behöver stå till svars!

Hej,

Tack för ditt mejl. Vi på PTS har stor nytta av frågor och synpunkter från allmänheten eftersom de hjälper oss att följa utvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS är en central förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar, sektorsansvar, inom området för elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta ansvar ska PTS bl.a. utöva tillsyn enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). PTS behandlar inte enskilda abonnenters klagomål. I de fall klagomål från ett flertal abonnenter ger PTS anledning att förmoda att generella problem föreligger på marknaden, eller att ett företag bryter mot bestämmelserna i lagen kan klagomålen leda till tillsynsåtgärder från PTS sida.

Gällande dokumentet du hänvisar till är det en presentation som laddats upp i samband med ett möte. Vi tackar för dina synpunkter på presentationens kvalitet och för de vidare till ansvariga för publiceringen.

Begreppet IoT (Internet of
Things) täcker ett brett område av tjänster och applikationer, och i framtiden
antagligen flera tillämpningar som vi inte ens känner till idag. När det gäller
vilka frekvenser som används så skulle man kunna tala om tre olika lösningar

  1. Genom mobilnäten som en datatjänst. Frekvensbandet där IoT-kommunikationen sker kan vara vilket som helst av de band som mobiloperatörerna använder, t.ex 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz. Den framtida 5G-standarden innehåller funktionalitet för att stödja IoT-kommunikation med speciella krav, t.ex. vad gäller låg energiförbrukning (ger möjlighet till extremt lång batterilivslängd), mycket hög tillgänglighet (garanti att meddelanden når fram) och korta svarstider. De första 5G-näten förväntas använda frekvenser i områdena 3,5 GHz och 26 GHz och 700 MHz.
  2. Annan typ av datanät. Kan använda så kallade PMR-frekvenser (t.ex. i 400 MHz-bandet).

Direktkommunikation i frekvensband undantagna från tillståndsplikt.
Denna typ av kommunikation kallas oftast SRD (Short Range Devices) Exempel på
frekvensband som används för SRD är 870 MHz och 915 MHz men även de så kallade
WiFi-banden (2,4 GHz och 5GHz) kan användas.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning

Emina Mujic