SSM är ett hot mot folkhälsan

Granskning av babyvakterna som STUK/SSM testat. På den ena står det i den tekniska informationen, att babyenheten , Philips Avant SCD497), har kontinuerlig kontakt med föräldrarenheten. STUK/SSM påstår att de testade babyvkaterna enbart strålar när de aktiveras av barnets röst, men uppenbarligen enligt tekniskt information strålar Philips Avant SCD497 kontinuerligt. Stämmer den tekniska informationen då ljuger myndigheterna folket rakt i ansiktet. Varför?

 

GÄLLANDE REFERENSVÄRDET 10 000 000 µW/m2

När man torkar med mikrovågor då får man exponeras för opulsad 10 000 000 µW/m2 i 6 minuter, men hela befolkningen får exponeras som långtidseffekt för pulsad 10 000 000 µW/m2.  Opulsad är mindre skadlig än pulsad, vilket är vetenskapligt bekräftat. EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

Så här står det i SSMFS 2012:1 4 § Den som torkar med mikrovågor ska se till att de lokaler där torkaggregat i drift är placerade, eller där exponeringen kan överstiga de referensvärden som anges i bilagan till dessa föreskrifter, är utrymda och låsta eller på annat sätt oåtkomliga för allmänhet och djur. Utanför lokalerna ska varningsskyltar med varningssymbol finnas väl synliga så att obehöriga blir informerade om pågående torkning. Referensvärdet är satt för opulsad 2 GHz–150 GHz till 10 000 000 µW/m 2 (medelvärde under 6 minuter).

Enligt SSM:s information skall hela civilbefolkningen tåla mobilindustrins miljöfarliga mikrovågor, referensvärde 10 000 000 µW/m2 men pulsade mikrovågor inom samma frekvensband (3G, 4G, WiFi, fria frekvensbandet IoT mm) som långtidseffekt. SSM skriver i ett svar till mig: Referensvärdena är satta för att skydda mot alla säkerställda hälsorisker oavsett tidsperspektiv.