Svenska SSM och Finska STUK ljuger om mätningar av babyvakt

Mitt mejl till SSM och STUK

Till Svenska SSM och Finska STUK

SSM och Finska STUK har gjort mätningar på bland annat babyvakt Avent DECT-babyvakt SCD497/00 och påstår:

SSM och Finska STUK skriver på sina respektive webbsidor, att babyvakter enbart sänder ut radiovågor, men bara när den aktiveras av barnets röst. Barnet exponeras därmed för så lite radiovågor att myndigheten inte bedömer att det finns några hälsorisker.

Kontakt med Philips fick jag detta svar:

Välkommen till Philips kundtjänst! Du chattar med Elinor, hur kan jag hjälpa dig?

Elinor: Hej Solveig!

Elinor: Håller på att kika på din fråga där, ett ögonblick

Solveig: Jag ställde en fråga om babyvakten Avent DECT-babyvakt
SCD497/00 . Det står att den har kontinuerlig kontakt mellan enheterna och jag undrar vad ni menar med det tekniskt. Sänder den hela tiden?

Elinor: Ok, ett ögonblick ska jag kika lite närmare

Solveig: Jag väntar

Elinor:  Det som menas är att de har kontakt med varandra även om de är i standby läge och att inga andra apparater ska störa kontakten

Solveig: Det betyder att den strålar hela tiden som en DECT-telefon, tydligen?

Solveig: En DECT-telefon strålar hela tiden även då den står på standby, alltså även då man inte pratar i telefonen?

Solveig: Jag vill bara ha det bekräftat om det är så den fungerar tekniskt

Elinor: Jo, men det är så det funkar

Elinor: DECT- Digital Enhanced Cordless Telecommunication

Solveig: Tack för hjälpen

Elinor: Det är en radioteknik lämpad för tal, data och nätverksprogram i bostadsområden, företag och offentliga miljöer, och med räckvidd krav på upp till ett par hundra meter.

SSM/STUK har alltså  gjort mätningar av mikrovågsstrålningen från denna babyvakt Avent DECT-babyvakt SCD497/00. Den strålar hela tiden men ni ansvariga myndigheter för hälsoriskerna med artificiell mikrovågsstrålning, som gjort mätningen, påstår att den inte strålar om den inte aktiveras av babys röst, trots att den strålar som en DECT-telefon kontinuerligt. Hur förklarar ni det? Frågan är, kan man lita på SSM/STUK, att era mätningar stämmer gällande de andra babyvakterna? Dessutom det borde inte ha undgått respektive myndighet , att den sänder hög strålning även då den inte aktiverades. Den mättekniska undersökningen borde ha visar det.

Jag kontrollmätte en annan babyvakt, iNanny N20 med DECT-teknik som strålar  hela tiden och värre än en DECT-telefon. iNanny N20 babyenhet sänder på 1,8 GHz. Se filmen igen.

Det orealistiska referensvärdet 10 000 000 µW/m2

Med tanke på att referensvärdet skyddar i högst 30 minuter  EU-rådet hänvisar till ICNIRP mot akut uppvärmning, samt att man inte tar hänsyn till andra egenskaperna i artificiell mikrovågsstrålning som ger andra biologiska effekter, kan man inte påstå att det finns ett säkert referensvärde mot hälsoeffekter vid kontinuerlig exponering av artificiella mikrovågor.

SSM ger tillstånd för torkning med mikrovågor. Den som arbetar med mikrovågor får endast exponeras i 6 minuter vid en stråldos av ”rena” mikrovågor 10 000 000 µW/m2, men allmänheten kan exponeras för dessa värden gällande artificiell mikrovågsstrålning som kontinuerlig dos.

Referensvärdet är orealistiskt om man i en stunden endast får exponeras för det i högst 6 minuter och i nästa exponeras kontinuerligt för samma dos som långtidseffekt.

Allt under 10 000 000 µW/m2 är svag strålning enligt SSM, vilket innebär att 9 999 999, 9999 i oändlighet µW/m2 är svag dos enligt SSM. Alltså allmänheten skall hälsomässigt tåla kontinuerligt stråldos av 9 999 999,9999 µW/m2 medan en person som jobbar med mikrovågor har en tidsaspekt på ungefär 6 minuter. Hur förklarar ni den groteskt stora tidsskillnaden mellan den som arbetar med mikrovågor och för allmänhetens exponering av artificiella mikrovågor?

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2012/SSMFS-2012-1.pdf

SSMFS 2012:1 2 Skyldigheter vid torkning med mikrovågor 3 § Den som torkar med mikrovågor ska se till att den som deltar i arbetet är väl förtrogen med …
Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör