Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1§ 2 kap miljöbalken

Galleri

Det är denna rundgång vi sett år ut och år in. Här är en stor del av förklaringen. Man kringgår miljöbalken, med hjälp av miljöbalkens största svaghet, bevisbörderegeln 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och … Läs mer

Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

SFS nr: 2008:452 Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet Utfärdad: 2008-06-05 Omtryck: Ändrad: t.o.m. SFS 2015:1064 Övrig text: Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet Innehåll: Övergångsbestämmelser Uppgifter 1 § Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön … Läs mer

SSM gör Unik kartläggning av radiofrekvent exponering

Galleri

http://www.elinor.se/unik-kartlaggning-av-radiofrekvent-exponering.html/ Artikeln är publicerad den 5 maj, 2015 by Gunnar Lilliesköld Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har utfört mobila mätningar av radiofrekventa fält för att undersöka allmänhetens exponering.  Jimmy Estenberg och Torsten Augustsson berättade om projektet på det seminarium om radio- och mätteknik … Läs mer