WHO i en Förtroendekris – Ändrade kriterierna för en pandemi så att läkemedelsindustrin kunde få in stora vinster på vaccin mot svininfluensan, ett vaccin som allvarligt skadat ett stort antal unga människor

Galleri

Posted on 7 november, 2011 by Solveig Silverin http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fortroendekris-skakar-who_6613586.svd Förtroendekris skakar WHO 7 november 2011 kl 02:00 Brist på pengar och kopplingen till läkemedelsindustrin största problemen FN:s mäktiga organ världshälsoorganisationen (WHO) har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, … Läs mer

Mikrovågor i det kalla kriget Sovjet bestrålar amerikanska ambassaden

Galleri

Mikrovågor i det kalla kriget: Moskvas ambassadstudie och dess tolkning. Granskning av en retrospektiv kohortstudie Published online 2012 Novhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509929/ Denna studie borde undersökas närmre om den verkligen är korrekt och bör jämföras med med den ursprungliga rapporten. Lägger som hastigast … Läs mer