Mikrovågor i det kalla kriget Sovjet bestrålar amerikanska ambassaden

Mikrovågor i det kalla kriget: Moskvas ambassadstudie och dess tolkning. Granskning av en retrospektiv kohortstudie Published online 2012 Novhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509929/

Denna studie borde undersökas närmre om den verkligen är korrekt och bör jämföras med med den ursprungliga rapporten. Lägger som hastigast in detta material eftersom det är viktigt att titta närmre på.

Att man tar upp denna rapport efter 36 år, kan bero på att man vill dementera hälsoriskerna med mikrovågsstrålningen.  Då strålningen skulle ha varit lika ”låg” som från dagens mobilbasstationer, som bevisligen gör folk sjuka enligt Bambergläkarna. Denna undersökning har gjorts av J Mark Elwoodcorresponding author1

 Fler artiklar Microwaves in the cold war: the Moscow embassy study and its interpretation. Review of a retrospective cohort study J Mark Elwood Environ Health. 2012; 11: 85. Published online 2012 Nov 14. doi: 10.1186/1476-069X-11-85 PMCID: PMC3509929

Claudio Gómez-Perretta, Enrique A Navarro, Jaume Segura, Manuel Portolés

 

Bakgrund
Från 1953 till 1976 riktade strålar av mikrovågor på 2,5 till 4,0 GHz på den amerikanska ambassadbyggnaden i Moskva. En omfattande studie undersökte hälsan hos ambassadens personal och deras familjer och jämförde Moskvas ambassadpersonal med personal i andra östeuropeiska amerikanska ambassader. Den resulterande stora rapporten har aldrig publicerats i peer reviewed litteratur.
metoder
Den ursprungliga rapporten och andra publicerade kommentarer eller utdrag ur rapporten granskades.

Resultat

Den omfattande studien rapporterar om dödlighet och sjuklighet, registreras av journaler och genom regelbundna undersökningar och på självrapporterade symptom. Exponeringsnivåerna var låga, men likartade eller större än dagens exponeringar till radiofrekvenskällor, såsom mobiltelefonbasstationer. Slutsatserna var att inga strålningseffekter av strålningen visades. Studiegiltigheten beror på antagandet att personalen vid de andra ambassaderna inte utsattes för liknande radiofrekvenser. Detta har ifrågasatts, och andra tolkningar av data har presenterats.

Slutsatser
Slutsatserna från den ursprungliga rapporten stöds. De motsatta slutsatserna i vissa andra rapporter beror på en felaktig tolkning av resultaten.