Ejdern har halverats på 30 år

Galleri

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/ejdern-fortsatter-att-minska-20170717/ Aktuellt Publicerad: 2017-07-17 13:00 Det går dåligt för ejdern. På 30 år har beståndet halverats i Östersjön. Inventeringspersonalen har svårt att finna ejderkullar över huvud taget. Fågelinventeringen pågår för fullt i Östergötlands skärgård och trots försiktigt positiva signaler om … Läs mer

Björnar dör strax efter att de fått sändare på sig

Galleri

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/annu-oklart-om-doda–forskarbjornar–20161006/ Det har även hänt tidigare att björn som sövts för att bli sändarmärkta har avlidit efter märkningen. (Arkivbild) Ännu oklart om döda ”forskarbjörnar” Aktuellt Publicerad: 2016-10-06 11:55 Hur kom det sig att ett par sändarförsedda björnar dog kort efter … Läs mer

SBU – om det vetenskapliga värdet i provokationsstudier med subjektiv bedömning

Galleri

 SBU vet inte vad provokationsstudier med subjektiv bedömning är. Ändå används denna metod för att bevisa att elöverkänsliga inte kan känna elektromagnetiska fält, där man utgår ifrån att strålskadade personer är en homogen grupp som reagerar samtidigt och likartat på … Läs mer