Ejdern har halverats på 30 år

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/ejdern-fortsatter-att-minska-20170717/

Aktuellt Publicerad: 2017-07-17 13:00

Det går dåligt för ejdern. På 30 år har beståndet halverats i Östersjön. Inventeringspersonalen har svårt att finna ejderkullar över huvud taget.

Fågelinventeringen pågår för fullt i Östergötlands skärgård och trots försiktigt positiva signaler om bland annat övergödningen i Östersjön så ser det mörkt ut för Ejdern.

– När vi skulle räkna ejderungar var det ganska lätt för oss att göra det. Vi hittade noll stycken. Vi ser inga kullar av ejdrar längre, säger biologen Lars Gezelius på länsstyrelsen till Sveriges Radio.

Vitaminbrist i blåmusslor

Det är fortfarande oklart varför ejdrarna misslyckas med förökningen. Ett spår är vitaminbrist (tiamin) i både favoritfödan blåmusslor och ejdrarna själva.

Även gråtruten, havstruten och silltruten minskar kraftigt i antal. På den positiva sidan kan dock nämnas silvertärna, fiskmås, fisktärna, sillgrissla och tordmule som samtliga ökar. Det tycks finnas en trend att de fåglar som lever av mindre fiskarter ökar och de som behöver musslor minskar.

Är blåmusslorna förorenade, eftersom det verkar vara födan som är grundorsaken? Brist på B-vitaminet tiamin tycks vara det återkommande grundorsaken, men varför har tiamin minskat i födan eller i dessa fåglar?

Annonser