2017 Tornseglarna har minskat dramatiskt längs sydöstra kusten

DSCN1014 (2)bb
De områden som jag kunnat inventera är sträckan mellan Karlskrona och Kalmar.
Tornseglarna kan betraktas som en indikator-art, när det gäller störningar i biosfären och lufthavet. Minskade mängder luftplankton leder till att tornseglarna svälter och ungarna riskerar svälta ihjäl vid häckningen.
Det har hänt stora förändringar i sommar, 2017. Så långt jag kunnat inventera har tornseglarna minskat minst 9/10 i området mellan Karlskrona längs kusten upp till Kalmar. Det finns nästan inga tornseglare i år, vilket betyder att ett stort antal vuxna individer som flyttar till dessa trakter är döda. Nästan alla.
De som påstår att tornseglare minskat på grund av att man bytt tak är inte sant. Ytterst få tornseglare kom till sina häckningsplatser i år. De har dött i övervintringsområdena eller på väg hit under flytt eller så har de flytt från häckningsplaster därför att man nu ökat spridningen av WiFi rent allmänt från alla privata hus, företag och affärer. Wifi-strålningen har ökat i Torsås och det kan vara skälet till att jag fick ett nytt par som häckar hos mig, eftersom jag inte har WiFi?
Nuläget är, att de två häckande par jag har i år hos mig är, att när äggen hade kläckts började paren bli aktiva för insamling av mat. De samlade maten i närområdet och flög ut och in till sina respektive bo. Nu är det tyst, oerhört lite aktivitet i bona. Vädret är fint, inga fronter som puttar iväg luftplankton från trakten, men en förälder försvinner bort under flera timmar. Detta tyder på att det inte finns någon föda här i luften trots fint väder. Orsaken är en eller flera miljöstörning, artificiell strålning och/eller chemtrails ligger närmast till hands, eftersom dessa miljöförstörande aktiviteter numera kontinuerligt påverkar lufthavet och övre biosfären.