2017 NATO/USA provokativa krigsövningar i Sverige mot Ryssland

22 maj – 2 juni genomförs ACE17 över ca 1/3 av norra Sverige med 100 stridsflygplan, marktrupper och luftvärnsenheter från 12 länder.

4 – 16 juni Övning Baltops hålls över och mellersta Östersjön med ca 5000 deltagare från 14 länder. Ungefär 50 stridsflygplan och 50 krigsfartyg, u-båtar mm.

8 – 24 september Northern Coast skall ske över södra och mellersta Östersjön med soldater och flyg från 12 länder. Största delen av övningen kommer att hållas till sjöss, men den kommer även att hållas på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

11-30 september Aurora är den största övningen i Sverige på över 20 år med7 inblandade länder och över 19 000 personer på mark, hav och i luften. Övningen skall äga rum i Mälardalen – Stockholm, Göteborgs skärgård och på Gotland. (Uppgifterna om övningar är hämtade från försvarsmakten i Sverige och Finlands hemsidor)

Dessutom kan NATO sätta upp baser och ta in alla typer av vapen på svenskt territorium inget undantag för kärnvapen görs, allt utan öppen debatt. Övningarna är också miljöförstöring där bland annat mängder av kemikalier sprids med flygplan över militära områden över Göteborgs- Hallands- Skåne-, Blekinge- och Kalmar län, samt Gotlands län där NATO/USA rör sig mest över Sveriges territorium. Men även kemiska ämnen sprids över hela landet med flygplan nära nog dagligen sedan två år tillbaka.

Annonser