EESK backar om att hjälpa elöverkänsliga

Galleri

http://www.andrewgeller.me/blog/2015/01/31/europe-backs-away-from-protecting-the-electrohypersensitive/ Google-översättning Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ, består av flera byråer och sektioner, som avser att hjälpa beslutsfattandet i Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Förra året, dess transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället sektionen (TEN) startat en … Läs mer

Diagnosen könsdysfori ökar – särskilt bland unga

Galleri

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/konsdysforiokarsarskiltblandungahttp://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/konsdysforiokarsarskiltblandunga Våra barn blir allt mer neurologiskt skadade. Undrar om det är strålningen som också ligger bakom att barn inte längre kan identifiera sig med sitt eget kön. Så många andra neurologiska skador i hjärnan har ökat dramatiskt sedan barn … Läs mer