Allt fler insekter och fåglar minskar

 

Svensk Fågeltaxeringen från 1972 till 2016 http://www.fageltaxering.lu.se/resultat/trender/allatrendertillsammans#Trippel8

SVA sjukdomsläget hos vilda djur http://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_sva/publikationer/vilda-djur/sjukdomslaget_vilt_2009.pdf