Diagnosen könsdysfori ökar – särskilt bland unga

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/konsdysforiokarsarskiltblandungahttp://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/konsdysforiokarsarskiltblandunga

Våra barn blir allt mer neurologiskt skadade. Undrar om det är strålningen som också ligger bakom att barn inte längre kan identifiera sig med sitt eget kön. Så många andra neurologiska skador i hjärnan har ökat dramatiskt sedan barn började använda mobiler och ständigt exponeras för strålning från trådlös teknik, som WiFi i skolmiljön och hemma. Över 20 000 barn går inte till skolan och de lider av neuropsykologiska skador enligt Föräldrarnätverket Hemmasittarna. Man kalla barnen särbegåvade för att det skall låta som om det är nån slags medfödd genetisk förändring, att det är fel på barnen inte på deras livsmiljö. Att ge skadan ett fint uttryck gör att föräldrarna lättare kan accepterar, att ens barn skadas av strålning i deras livsmiljö (strålningen är med stor sannolikhet grundorsaken, eftersom dessa neurologiska skador dykt upp, och ökat dramatiskt i samband med den nu flera miljarder höga strålning i vår livsmiljö). Det är barn som blivit exponerade redan i fosterstadiet för strålning i moderns mage som nu uppvisar dessa neurolgiska skador. När skall vuxna fatta eller har mobilindustrins lobbyist tagit ett strypgrepp på hela Sveriges befolkning.

den 5 juli 2017 kl. 09:00 Nyhet

 Antalet personer som får diagnosen könsdysfori ökar. Särskilt tydlig är ökningen bland unga, det visar en ny sammanställning från Socialstyrelsen.

Könsdysfori är en medicinsk diagnos som kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön som personen tilldelats vid födseln samtidigt som detta skapar lidande för individen. Enligt en ny sammanställning av statistik från Socialstyrelsens patientregister har diagnosen ökat under perioden 1998-2015. År 2005 fick cirka 1 av 100 000 personer diagnosen för första gången, år 2015 var det ungefär 8 av 100 000.

Ser man till den totala förekomsten av personer som diagnostiserats med könsdysfori 1998–2015 så var andelen 0,04 procent av befolkningen år 2015, vilket motsvarar cirka 3 500 personer.

I de yngre åldersgrupperna 0-17 år och 18-29 år är könsdysfori vanligare bland dem som tilldelats könstillhörigheten kvinna.

– Ökningen av könsdysfori är tydligast bland unga, och särskilt bland dem som tilldelats könet kvinna. Socialstyrelsen arbetar nu med en ny rapport, där bland annat utvecklingen av diagnosen könsdysfori ska studeras närmare, säger Peter Salmi.

1 thought on “Diagnosen könsdysfori ökar – särskilt bland unga

  1. Ping: Strålskadorna på hälsa och naturmiljö ökar dramatiskt | Strålsäkerhet Radiofrekvent Strålning

Kommentarer inaktiverade.