Fråga till Socialstyrelsen om riktigheten i diagnosen psykisk ohälsa

Hej! Tack för svar. Jag har lite mer funderingar som jag behöver få klarhet.

Psykiskt är synonymt till själslig, som rör själen, själ‑, mental, andlig.  Hur kan skador på hjärnan, allt från slag mot huvudet, lösningsmedelsskada, skador genom långvarig stress (utmattning av hjärnfunktionen), infektion mm vara själsligt? En skada i hjärnan kan väl knappast vara själslig, lika lite som ett benbrott är själsligt?

Det är mycket märkligt att all psykisk ohälsa oavsett orsak, är själslig bara för att skadan har uppkommit i hjärnan som är ett fysiskt fungerande organ, precis som njurar och lever, muskler mm.

Psykiskt är en symtom som är en följd av en hjärnskada. Det finns mentalt uppkommen ohälsa som vid sorg, eller traumatiska händelser, men det är inte samma sak som en direkt skada på hjärnan. Att benämna skador i hjärnan, som leder till biokemiska störningar i hjärnfunktionen, att vara själslig ohälsa, är direkt vilseledande diagnos, eftersom det kräver vitt skilda medicinska behandlingar. Har ni ingen bättre benämning på hjärnskador som inte relaterar till att det enbart är själsligt?

En själslig störning kan ju botas med KBT, men inte en bestående skada i hjärnan. Du kan heller inte bota njursten med KBT, hjärtfel eller benbrott eller cancer eller hjärntumör exempelvis med KBT?

Sedan har vi uttrycket neuropsykiatriskt, vilket det inte finns några synonymer till.  I detta uttryck framgår det att sjukdomen är relaterad till nervsystemet, CNS, och används tydligen då skadan är medfödd? Vad betyder neuropsykiatriskt medicinskt egentligen och är den alltid medfödd?Det skulle också vara intressant att veta varför nu plötsligt neuropsykiatrisk ohälsa, som ADHD, har ökat dramatiskt de senaste åren. I vissa landsting har den ökat med 700%. Vad är orsaken till denna plötsliga hjärnskada/förändring i hjärnan? ADHD är ju inte en psykisk sjukdom (själslig sjukdom) utan en förändring i hjärnfunktionen.

Störningen/förändringen i hjärnan går alltså inte att bota eller minska med KBT, möjligen att lära sig hantera sin sjukdom, lika väl som att lära sig att skriva med tårna om man råkat förlora sina armar, men själsligt är det inte,

ADHD är ingen själslig ohälsa, fast man ofta för höra att ADHD är själslig ohälsa. All fysisk sjukdom kan ge själsliga störningar (psykisk ohälsa) men den fysiska ohälsan kan inte uppkomma genom själslig ohälsa hos många individer vid samma tidpunkt i en population. Då är det yttre negativa miljöfaktorer, som inte syns med blotta ögat, som förgiftat dricksvatten, luftföroreningar, hög strålning eller liknande. Man vet alltså inte om, att man exponerats för negativa miljöfaktorer som stör kroppsfunktionen, men man mår inte bra för kroppen fungerar inte som den skall på grund av vaga förgiftningssymtom, påverkan av strålning etc, vilket så så småningom, vid långvarig belastning/exponering, leder till direkta skador i kroppens olika organ, inklusive i hjärnan, men då påstår man, utan vetenskapliga belägg inom medicinen, att det är själslig ohälsa.

Vad jag förstår saknas det viktiga parametrar för provtagning av olika miljöskador på människan. För dokumentation av miljöskador i naturen har man tagit fram olika provtagningsmetoder och parametrar för att dokumentera miljöskador i naturmiljön och dess ekosystem. Men när människans hälsa skadas av yttre negativa faktorer, då är det själsligt. Det är en mycket märklig och ovetenskaplig syn det medicinska fakultet har på människan som biologisk varelse, särskilt när vi exponeras för stora mängder miljögifter och hög miljöfrämmande artificiell mikrovågs strålning i vår livsmiljö.

Jag önskar få ett bra eller bättre allmänt ord, som rätt beskriver de nya neurologiska skadorna på hjärnan, eftersom de inte är själslig ohälsa (psykisk ohälsa) det handlar om.

Mvh

Solveig Silverin, miljöingenjör