Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Galleri

Diarienummer: U2017/04119/S Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Sidan 11 Delmål 2.2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten Tekniken får inte utgöra ett hinder för en god utbildning. Stödfunktioner måste finnas tillgängliga för att säkerställa avbrottsfria … Läs mer

Den stora likgiltigheten

Galleri

Detta galleri innehåller 6 bilder.

Likgiltigheten hos våra myndigheter, våra politiker gör mig orolig och bekymrad. Samlingsrapporten, Bionitiative 2012, pekar på sammanlagt 1800 nya studier, som visar på allvarliga biologiska förändringar som onormal gentranskription, genotoxicitet och DNA-skada på enkla- och dubbla DNA-strängar, ökad stressproteiner på … Läs mer