Strålsäkerhetsmyndighetens nya webbsida – Vet du inget får du inget veta

Det är med skattemedel man finansierar den trådlösa tekniken, men ansvarig myndighet SSM undanhåller hälsoriskerna, samt ljuger och vilseleder, blandar ihop ”äpplen och päron”, för att ge sken av, att den konstgjorda pulsade mikrovågsstrålningen, är samma typ av strålning som solstrålningen. Det är inte ens samma våglängder som solen avger och som de använder i den trådlösa tekniken. Man använder främst de miljöfrämmande mikrovågorna som knappt finns naturligt på jorden i den nya digitala tekniken.

SSM  använder också prepositioner ”i” ,”av”, ”på” exempelvis som sökord, vilket gör att man kan få över 4000 sökträffar. Myndigheten har nu också gömt undan viktiga dokument på sin webbsida, genom att kräva inloggning.  Till och med Strålskyddslagen kräver inloggning på deras webbsida. Allmänheten ges ingen möjlighet till göra inloggningar, utan detta är uppenbarligen enbart till för vissa personer. Se här

Eftersom SSM använder prepositioner som ”i”, ”vid”, ”av” osv, som sökord  kan man få upp till över 4000 träffar, som sagt, trots att man söker på tydliga sökord som exempelvis på Mätprotokoll Mätningar i skola vid Hällviks bycenter då är SSMs sökord ”vid” som ger 2253 träffar. Det är så korkat, att man inte vill tro att det är en expertmyndighet som vill visa upp sig i det offentliga rummet på detta sätt. Inte ens min enkla blogg söker på prepositioner. Man får uppfattningen att man medvetet lagt in denna sökfunktion, för att avsevärt försvåra möjligheten att hitta information och  viktiga dokument.  Men dessutom viktiga dokument kräver lösenord som allmänheten inte ges tillgängligt.

EXEMPEL PÅ SÖKNINGAR PÅ SSM WEBBSIDA

Söker man på ”icke joniserande strålning”  får man upp 1139 sökträffar på grund av att man även får upp joniserande strålning. SSM söker på ”strålning” eller på ”icke spridning”, men inte på mitt sökord icke joniserande strålning” varför har man lagt in sökningen på enbart ”strålning”så att man skall behöva gå igenom 1139 sökträffar? Kolla HÄR. Varför sorteras inte oväsentliga sökningar bort, som inte har med saken att göra, om joniserande strålning exempelvis.


 

Klickar man på Magnetfält och trådlös teknik då kommer man  Hit 

Klickar man sedan på Menyn och väljer trådlös teknik då kommer man Hit


Även om man söker på exakt beteckning som WiFi och avgränsar sökningen med ”Magnetfält och trådlös teknik” får man 5 träffar, se nedan. Märkligt nog finns varken ordet”WiFi”, i rubriken eller i texten i dessa dokuemnt Gulmarkeringarna visar SSM:s sökord.

 • Referensvärden

  på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell … olika sorters strålning Det är viktigt att skilja på elektromagnetiska fält och den typ av strålning som kallas joniserande. Joniserande strålning är skadlig.

  Innehållstyp: Artiklar

 • Nya regler för kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier

  I dag går Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier ut på remiss. Förändringarna … är ute på remiss berör verksamheter som utför behandlingar med icke-joniserande strålning. Solarier, artificiella solningsanläggningar, laser och intensivt

  Innehållstyp: Nyheter

 • E-tjänster och blanketter

  På den här sidan hittar du Strål­säker­hets­myndig­hetens e-tjänster och blanketter.

  Innehållstyp: Artiklar

 • Basstationer

  När du använder en mobiltelefon för att prata, sms:a eller surfa måste telefonen hålla kontakt med en basstation. Basstationer sänder och tar … Den tekniska utrustningen i basstationen och kablarna till antennen ger strålning som är obetydlig. Strålningen minskar snabbt med avståndet Radiovågornas

  Innehållstyp: Artiklar

 • Mobilstrålning är radiovågor

  Mobiltelefoner fungerar både som sändare och mottagare. De skickar och tar emot information med hjälp av radiovågor som liknar de radiovågor som … under samtal kan exponeringen för radiovågor från mobilen leda till en svag icke kännbar lokal uppvärmning. Det medför inte några kända hälsorisker. Dock

 


Söker man på ”Strålskyddslagen 1988:220 och Förordning 2008:452” Får man upp lagen som första punkt, men den är lösenordsskyddad. Klicka på dokumentet på sidan Här då ser man att det krävs lösenord att kunna läsa Strålskyddslagen HÄR

bilaga-4-forfattningar-med-hanvisningar-till-stralskyddslagen-eller-stralskyddsforordningen

till strålskyddslagen eller strålskyddsförordningen SFS-nummer SFS-titel 1984:3 Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 1984:14 Förordning (1984:14) … 1991:45 Minerallag (1991:45) 2001:512 Förordning (2001:512) om deponering av avfall 2003:789 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 2006:263


 

Jag söker efter ett dokument jag vet finns, mätningar av WiFi i en skola Hällviks Bycenter och testar olika sökord som man normalt söker på, om man letar efter dokument. Jag kan söka på min egen blogg med olika ord och få upp alla de inlägg som finns knutet till det ordet eller orden. Men det går inte på SSM webbsida. Här ett exempel:

Jag väljer att söka efter en mätning som gjordes på WiFi i en skolmiljö och som jag vet finns och använder mig av följande söktermer:

Mätningar i skolmiljö

WiFi-mätningar i skolmiljö

Mätresultat WiFi i skola

WiFi mätresultat skolmiljö

Söker man på Mätningar i skolmiljö får man denna information: Visar 3040 sökträffar på ”Mätningar i skolmiljö” Här Det är allt från radioaktiva mätningar i vätska i Sydafrika, till mätningar av magnetfält i induktionshällar.

Söker jag på WiFi-mätningar i skolmiljö får jag denna information. Visar 3040 sökträffar på ”WiFi-mätningar i skolmiljö” Här

Vill man avgränsa sökningarna får man välja Här följande förslag på sökning av typ, områden, och årtal. Inom områden får man inte någon fingervisningar om var man skulle kunna hitta mätningar av WiFi i skolmiljön.  Om man inte vet hur dessa mätningar publicerats och när, kan man inte söka på årtal. Väljer man Magnetfält och trådlös teknik, då kommer man Hit och får 34 förslag att välja på. Klickar man på rubriken  Trådlösa nätverk som ligger närmast den fråga  man vill ha svar på, då får man detta svar bland annat:  Dator och router sänder främst då information skickas. Mycket information kan skickas på kort tid, så datorn sänder endast under en liten del av din surftid. När routern är i stand-by läge sänder den bara för att berätta för datorer i närheten att nätverket är tillgängligt. Läs mer här. Fortfarande har jag inte lyckas komma fram till mätningar av Wifi i skolmiljö och här finns heller ingen hänvisning till det SSM påstår i texten.

Går man tillbaka och klickar på Ska vi oroa oss för trådlöst nätverk i skolan?  Då får man detta svar: Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att exponeringen för radiovågor från trådlösa datornätverk inte medför några hälsorisker. I stort sett alla forskare och strålskyddsmyndigheter i hela världen gör liknande bedömningar, inklusive ansvariga myndigheter i våra nordiska grannländer liksom Världshälsoorganisationen, WHO. Enligt mätningar vi tidigare gjort ligger signalstyrkan i lokaler med trådlösa datornätverk på jämförbar nivå med normal utomhusmiljö och långt under gällande referensvärde. Referensvärdet är också satt med god marginal till alla kända hälsoeffekter. (Här ljuger SSM folket rätt upp i ansiktet. Inom samma frekvensband är det hygieniska värdet i en arbetsmiljö också 10 W/m2 i effekttäthet, men bara som medelvärde i 6 minuter.  ICNIRP 111(3):300‐306; 2016  http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPThermalDamage.pdf  skriver  att referensvärdet  är osäkert och skyddar i 6 minuter upp till 30 minuter. Det står också att det kan bildas s k ”hotspots” i vävnader, vilket FOA 1978 skriver i en vetenskaplig rapport, att strålningen kan öka 100 gånger lokalt över organ inne i kroppen. I SSM egen publikation  framgår det i flera mycket välgjorda studier att pulsad GSM påverkar hjärnan. EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter)

Hur kan då referensvärdet vara  ”satt med god marginal till alla kända hälsoeffekter”?

Fortfarande ingen hänvisning till mätresultat av WiFi-strålningen i skolmiljön. Söker man på Mätresultat WiFi i skola får man upp Visar 3035 sökträffar på ”Mätresultat WiFi i skola” .

Det första förslaget: Mätresultat för Sverige nu på webbenFrån och med nu publicerar Strålsäkerhetsmyndigheten kontinuerligt resultaten från mätningarna … av strålningsnivåerna i Sverige. Mätningarna genomförs dagligen sedan i måndags den 21 mars med anledning av kärnkraftsolyckan i Japan. Alla förslag på första sidan gäller radioaktiv strålning, vad har det med WiFi att göra?

Söker man på WiFi mätresultat skolmiljö får man upp 89 träffar och det första är SSM brev till kommunerna där de i princip uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna. Fortfarande redovisas inga mätresultat över WiFi i skolmiljö. Sedan fortsätter man att hänvisa till radioaktiv strålning.  Tittar man närmre på en del rubriker finns det hänvisningar till sidor som inte finns.

Kollar man rubriken Ofarligt med trådlösa datornätverk ur strålskyddsynpunkt, får man ingen hänvisning till mätningar i skolmiljö av WiFi. Det finns två länkar på denna sida, till sidor som inte finns. Trots att man specifikt söker på WiFi ligger hänvisning till radioaktiva mätningar överst. Först på sidan 5 dyker dokumentet upp från mätningar i skolmiljö Mätning av radiovågor från trådlösa datornätverk på Hällsviks bycenter. Det var dessa mätningar i Hällviks bycentrum jag sökte efter Här.

Jag testar att söka på rubriken, men utan namnet på skolan: Mätning av radiovågor från trådlösa datornätverk, då får jag detta resultat: Visar 2792 sökträffar på ”Mätning av radiovågor från trådlösa datornätverk”.

De första förslagen på sidan är:

 • Trådlösa datornätverk

  Trådlösa datornätverk använder sig av radiovågor för att koppla upp datorer eller surfplattor mot internet. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att … att det inte finns några hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk.

  Innehållstyp: Artiklar

 • Ofarligt med trådlösa datornätverk ur strålskyddsynpunkt

  inget vetenskapligt stöd för att radiovågor från trådlösa datornätverk innebär några hälsorisker. Det finns därför av strålskyddskäl ingen anledning att … att undvika att installera trådlösa datornätverk i förskolor eller skolor. Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i ett brev till landets skolor.

  Innehållstyp: Nyheter

 • Trådlösa datornätverk inget strålsäkerhetsproblem

  Trådlösa datornätverk är inget problem ur strålsäkerhetssynpunkt. Därför finns det av den anledningen inte skäl att avstå från att installera dem i skolor

  Innehållstyp: Nyheter

 • brev-till-skolleldare-angaende-tradlosa-natverk

  SSM2013-5260 Dokumentnr: 13-3053 Information från Strålsäkerhetsmyndigheten om trådlösa datornätverk Under senare tid har förskolor och skolor fått … fått en informationsbroschyr med rubriken Uppkopplade barn från Strålskyddsstiftelsen. Vi skriver det här brevet för att stiftelsens påståenden saknar

  Innehållstyp: Dokument

 • Mätning av radiovågor från trådlösa datornätverk på Hällsviks bycenter.pdf

  Estenberg Fastställd: Hélène Asp 2009-09-10 Mätning av radiovågor från trådlösa datornätverk på Hällsviks bycenter Syftet med mätningarna var … exponeringsnivå av radiovågor kan påverkas av trådlösa datornätverk på skolan. Sammanfattning Datornätverket på Hällsviks bycenter använder radiovågor för att

  Innehållstyp: Dokument

 • brevkommuner_ny

  Information om trådlösa nätverk i skolor Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under senare tid mottagit frågor från flera kommuner angående … angående risker med trådlösa nätverk i skolmiljö. SSM vill därför klargöra det vetenskapliga läget samt sin bedömning i frågan. Det finns inga misstankar

  Innehållstyp: Dokument

 • Myndigheten mäter radiovågor

  För att se trender … och eventuella förändringar i miljön ska Strålsäkerhetsmyndigheten mäta radiovågor på fem orter i landet, Stockholm, Ljungby, Helsingborg, Göteborg och Jönköping

  Innehållstyp: Nyheter

 • Inga hälsorisker med radiovågor under referensvärden

  Den … samlade forskningen visar inte några hälsoeffekter för den som exponeras för radiovågor under de nordiska referensvärdena. Det konstaterar de nordiska stråls

  Innehållstyp: Nyheter

 • Ska vi oroa oss för trådlöst nätverk i skolan?

  Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att exponeringen för radiovågor från trådlösa datornätverk inte medför några hälsorisker. I stort sett alla forskare … Enligt mätningar vi tidigare gjort ligger signalstyrkan i lokaler med trådlösa datornätverk på jämförbar nivå med normal utomhusmiljö och långt under gällande

  Innehållstyp: Frågor och svar

 • Trådlös teknik

  Trådlös teknik förekommer i vissa av våra apparater i hemmet och i samhället. Med hjälp av radiovågor kan information skickas från en apparat till en annan.

   

Trots att man söker på mätning som första ord (Mätning av radiovågor från trådlösa datornätverk) får jag upp allt möjligt annat som inte har med mätningar att göra och först som femte rubriken står det Mätningar i Hällsviks bycenter.

De flesta ur allmänheten är inte så väl insatta, att de vet vilka sökord de skall välja, för att kunna hitta information på SSMs webbsida. Att använda radiofrekvent strålning eller radiovågor som sökord är långsökt, om de vill veta om WiFi-strålningen i skolmiljön.  Logiskt söker man på WiFi i skolmiljön, men då kommer inte mätningar i Hällsvik bycenter upp på de första sidorna, utan man kan får leta igenom drygt 3000 träffar och hur många orkar göra det?

Jag har även tittat på torkning med mikrovågor Om man klickar på Mikrovågstorkning  Står det i inledningen så här: Mikrovågstorkning har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i flerbostadshus. Att torka fuktiga golv och väggar av betong med mikrovågor går mycket snabbare än att torka med vanliga byggfläktar. Om mikrovågor vid mikrovågstorkning används på ett felaktigt sätt kan de vara skadliga och därför ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav och bedriver tillsyn på området. Men på denna sida hänvisar man inte till Myndighetens krav på mikrovågstorkning regleras i föreskriften SSMFS 2012:1. Inte heller om man går vidare på nästa sida och klickar på Torkning med mikrovågor pågår i huset.

Klickar man på deras hänvisning till Ladda ner Torkning med mikrovågor pågår i huset Kan man läsa här att det finns föreskrifter (SSMFS 2012:1), men det finns ingen länk. I dessa föreskrifter står det att de som jobbar med mikrovågor endast får exponeras för 10 W/m2 i medelvärden under 6 minuter inom samma spektrum som för mobiltelefonin. Men allmänheten får exponeras för 10 W/m2 kontinuerlig dos dygnet runt, då strålningen är låg under referensvärdet enligt SSM, så ock 9,99 W/m2 är låg dos för allmänheten,  men de som jobbar med mikrovågor tål bara denna dos under 6 minuter. Söker jag nu direkt på föreskriften SSMFS 2012:1 då får jag upp följande: Visar 4196 sökträffar på ”SSMFS 2012:1” Förvisso ligger dessa föreskrifter överst, men varför få upp om laser och radioaktiv strålning under denna sökrubrik.

Söker man på icke joniserande strålning får man upp detta:  Visar 1243 sökträffar på ”icke joniserande strålning”. De första rubrikerna är.

 • Om strålning

  I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Den kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i marken och i din egen kropp.

  Innehållstyp: Artiklar

 • Om strålning i vården

  Strålning och ultraljud används inom vården för att med olika tekniker ta bilder av kroppens olika delar för att ställa diagnos. Strålning används … vid behandling av vissa sjukdomar eftersom strålning kan slå ut sjuka celler. Du kan också utsättas för strålning när du assisterar en anhörig vid enOm man söker på icke joniserande strålning, varför hänvisar SSM då till joniserande strålning under denna sökterm?

Om man söker på icke joniserande strålning, varför hänvisar SSM då till joniserande strålning under denna sökterm?

Söker man på mikrovågor får man Visar 40 sökträffar på ”Mikrovågor”  Under denna rubrik finns inte mätningar från 2013 redovisade, utan enbart en gammal rapport från 2004 före 3G-utbyggnaden.

Söker man på Mätning av mikrovågor utomhus 2013.  Visar 2878 sökträffar på ”Mätning av mikrovågor utomhus 2013 ” får man återigen upp om mikrovågstorkning. Förfinar man sökningen till år 2013 får man upp: Din avgränsning ger 217 träffar.  De tre första rubriker hänvisar till radioaktiv strålning. Därefter en rubrik till en broschyr som tala om hur ofarlig strålningen är från master och sändare.

Jag välja ny huvudrubriken Miljöövervakning   och söker vidare på Elektromagnetiska fält

Under rubriken Aktuella delprogram för elektromagnetiska fält finner man Radiofrekventa fält i omgivningen. Denna rubrik kan man inte klicka vidare på. Här är det tvärstopp. Men om man kopierar texten och klistrar in i sök så kommer man till: Visar 3076 sökträffar på ”Radiofrekventa fält i omgivningen”

Här visas som andra rubrik, samma gamla mätningar från 2004:13 innan 3G byggs ut. Om jag vill hitta mätningarna som gjordes 2013, söker jag år 2013, men då kommer jag till samma gamla broschyr om hur ofarlig strålningen är från sändare och master.

Den miljöövervakning jag söker, är från 2013 och heter Extensive frequency selective measurements of radiofrequency fields in outdoor environments performed with a novel mobile monitoring system

Man får inte upp denna mätning från 2013 som förslag, om man söker på utomhusmätningar av mikrovågor, vilket borde varit relevant. Söker jag exakt på rubriken ovan får jag följande svar.  Visar 2638 sökträffar på ”Extensive frequency selective measurements of radiofrequency fields in outdoor environments performed with a novel mobile monitoring system”, vilket är konstigt eftersom jag söker på exakt rubrik.

Avgränsar jag till 2013 får jag upp följande: Din avgränsning ger 119 träffar. Trots att jag söker på exakt rubrik för att hitta dokumentet där man gjorde mätningar sommaren 2013, så kan jag inte hitta det på SSMs webbsida, om jag inte går igenom 119 rubriker.

Trots att man själv är insatt i ämnet, kan man inte hitta det man söker. Det enda man om och om igen får veta är, att strålningen från trådlös teknik är ofarlig, inte ens cancerogent.  SSMs nya webbsida är katastrofalt dålig, men det är väl meningen, att man inte skall få tillgång till faktainformation.

1 thought on “Strålsäkerhetsmyndighetens nya webbsida – Vet du inget får du inget veta

 1. Ping: Strålsäkerhetsmyndighetens nya webbsida – Vet du inget får du inget veta — Mobilindustrins Mikrovågsstrålning – Det tysta Miljögiftet – Life, Death and all between

Kommentarer inaktiverade.