Den stora likgiltigheten

Likgiltigheten hos våra myndigheter, våra politiker gör mig orolig och bekymrad.

Samlingsrapporten, Bionitiative 2012, pekar på sammanlagt 1800 nya studier, som visar på allvarliga biologiska förändringar som onormal gentranskription, genotoxicitet och DNA-skada på enkla- och dubbla DNA-strängar, ökad stressproteiner på grund av fraktal RF-antenner (små antenner på DNA som både sänder och är mottagare). Man har sett försämrad DNA-reparation, samt minskning av melatonin, samt allvarliga effekter på människors och djurs spermamorfologi samt funktion. Man har även sett effekter på avkommans beteende och effekter på hjärnan. Påverkan på skallbenets utveckling hos avkomman av djur som utsätts för mobiltelefon strålning under graviditet mm. Detta är bara en kort beskrivning över de vetenskapliga bevis på hälsorisker, som presenteras i den uppdaterade rapporten Bioinitiative 2012 (bilaga 4). Bioeffekter är tydligt fastställda och uppträder vid mycket låga nivåer av exponering för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning, vilket även den Ryska rapporten 1972 beskriver.

Klimatförändringarna började med att det digitala GSM-systemet byggs ut. Vad händer när vågrörelser pulsar ut energi i luften som också absorberas i vattendropparna. Orsakar pulsningen en ökad partikelrörelse, som leder till ökad temperatur, ökad temperatur leder till än mer ökad partikelrörelse. Man får då en positiv feedback som riskerar att skena iväg, om man tillför ytterligare pulsande system, som man gjort under 2000-talet till nu. För att minska energin i luften sprider man chemtrails med flygplan för att hindra solens värmestrålning, att ytterligare öka uppvärmningen av lufthavet. Jag vågar säga, att det är den pulsande mikrovågsstrålningen som sprids från miljoner basstationer och sändare för mobiltelefonin, som är den grundläggande orsaken till de plötsliga klimatförändringarna. De som inte tror på denna teori, får vetenskapligt bevisa att denna elektromagnetiska pulseringen av mikrovågor inte kan sätta lufthavets partiklar i rörelse.

Klimatkurva med sändarsystemen


 

HJÄRNA OCH NERVSYSTEM

Samlingsrapporten, Bionitiative 2012, pekar på sammanlagt 1800 nya studier, som bland annat visar på allvarliga biologiska förändringar som minskning av melatonin. Man har även sett effekter på avkommans beteende och effekter på hjärnan. Påverkan på skallbenets utveckling hos avkomman av djur som utsätts för mobiltelefon strålning under graviditet mm. Biologiska effekter är tydligt fastställda och uppträder vid mycket låga nivåer av exponering för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning, vilket även den Ryska rapporten 1972 beskriver (bilaga1).

 

IMG Diagram sjuktal 3

Förändringar i hjärnan. Åtta månaders helkroppsexponering av pulsmodulerad mobil- och trådlösa system under ICNIRP:s referensvärde visar allvarliga förändringar i hjärnans proteiner som bland annat styr minne, inlärning och andra viktiga funktioner. Läs mer här

CqAIjiFWIAEvI6b.jpg large

Senil demens ökar hos yngre.  Man räknar med,  att senil demens kommer att öka drastiskt även långt ner i åldrarna. Redan från 30 års ålder, räknar man med, att unga människor blir senildementa. Varför?  Demensforskare uppskattar att omkring 10.000 svenskar under 65 år har en demenssjukdom och det är en ökande trend. Det finns inga säkra siffror för utvecklingen i hela landet. Socialstyrelsens statistik på alla demensdiagnoser hos yngre än 60 år, saknar tillförlitliga data så  långt tillbaka i tiden. Från år 2005 är det totalt över 4.600 varav de yngsta i tjugoårsåldern. Men siffran är sannolikt högre. Agneta Nordberg är professor i geriatrik och demensforskare vid Karolinska Institutet. Hon uppger att det finns ett stort mörkertal. Socialstyrelsen

Neuropsykiatriska sjukdomar ökat. Allt fler få neuropsykiatriska sjukdomar som ADHD, asperger, borderline. För att mildra det negativa för föräldrarna säger nu myndigheterna att dessa syndrom är särbegåvning, det låter ju fint. Läs mer här

Neuropsykiatriska feldiagnoser ökar Läs mer här

Trötthets-och utmattningssyndromen och elöverkänslighet ökar, dramatiskt. Läs mer här

Sömnproblem ökat tre gånger under de senaste 15 åren.Nya siffror som SVT fått ut från Socialstyrelsen visar att antalet kvinnor i Sverige som söker vård för sömnproblem har fördubblats och antalet män med sömnproblem har ökat tre gånger under de senaste 15 åren. Ökningen är alltså ännu större än de siffror som Folkhälsomyndigheten gick ut med tidigare i år som visade självrapportering av sömnproblem. Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning upplever att de sover dåligt. Det är dubbelt så många som på 1980-talet. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/somnproblem-okar-kraftigt-framst-bland-man


DNA-SKADOR

Samlingsrapporten, Bionitiative 2012, pekar på sammanlagt 1800 nya studier, som visar på allvarliga biologiska förändringar som onormal gentranskription, genotoxicitet och DNA-skada på enkla- och dubbla DNA-strängar, ökad stressproteiner på grund av fraktal RF-antenner (små antenner på DNA som både sänder och är mottagare). Man har sett försämrad DNA-reparation, samt minskning av melatonin – – – – –

Cancern ökat från mobiltelefoner, trådlösa telefoner har ökat dramatiskt de senaste åren,vilket det svenska patientregistret och cancerregistret 1998-2015, visar Lennart Hardell, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Resources, Supervision, Writing – original draft* and Michael Carlberg  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5627905/


FERTILITETEN

Samlingsrapporten, Bionitiative 2012, pekar på sammanlagt 1800 nya studier, som bland annat visar på allvarliga biologiska förändringar som allvarliga effekter på människors och djurs spermamorfologi samt funktion. Påverkan på skallbenets utveckling hos avkomman av djur som utsätts för mobiltelefon strålning under graviditet mm. Biologiska effekter är tydligt fastställda och uppträder vid mycket låga nivåer av exponering för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning, vilket även den Ryska rapporten 1972 beskriver (bilaga1).

Diagnosen könsdysfori ökar – särskilt bland unga Läs mer här

Missfallen har ökat. På 10 år har missfallen ökat med 58 %. Lunds universitet http://www.lu.se/article/kraftig-okning-av-kvinnor-med-upprepade-missfall

Hormonrubbning av älg, var varken tjur eller ko sköts i Jönköping SVT den 24 oktober 2017 Läs mer här


FÖRÄNDRINGAR I NATURMILJÖN

Fåglar och insekter har minskat. Främst tättingar som minskat. I denna film pekar jag på vad som minskat i min närhet . fåglar, bi , getingar humlor. https://www.youtube.com/watch?v=jC59e8ZvMcM
Man ser i svensk fågeltaxering tiden 1975-2016 tydlig minskning. OBS olika skalor har inte själv haft tid att gå igenom, men det stämmer att många fåglar har minskat.  http://www.fageltaxering.lu.se/resultat/trender/allatrendertillsammans#Trippel8


*

Ingen myndighet lyfter ett finger för denna negativa utveckling. Istället får man uppfattningen att alla myndigheter och tjänstemän känner till och godta denna extremt negativa hälso- och miljöutveckling och ljuger för oss eller bemöter oss med tystnad.

Samtidigt har man bråttom att bygga ut än mer basstationer i vår närmiljö med 5G, för att öka strålningen än mer i vår livsmiljö. Och allt detta börjar i mitten på 1990-talet då 2G (GSM ) byggs ut, sedan har det bara blivit värre och värre.

Slutligen har den s k expertmyndigheten SSM skapat en webbsida som inte ger information till allmänheten Läs mer här

2 thoughts on “Den stora likgiltigheten

  1. Ping: Nytt från Kalle… | corneliadahlberg

  2. Ping: Strålningsinfo | corneliadahlberg

Kommentarer inaktiverade.