Kommentar till Mia Holmgrens artikel i DN ”Dramatisk minskning av insekter en ekologisk katastrof”

Dramatisk minskning av insekter och fåglar

Med anledning av Mia Holmgrens artikel ”Dramatisk minskning av insekter en ekologisk katastrof”, vill jag visa en film som jag nyligen gjorde, som visar att både fåglar och insekter minskat dramatiskt i mina hemtrakter. Jag tar även upp frågan vad som kan vara orsaken. Eftersom klimatförändringarna (ökad temperatur) skulle gynna både flora och fauna på våra breddgrader, kan därför inte klimatförändringarna vara en orsak.

Eftersom man numera sprider (sedan 1995) flera miljarder hög miljöfrämmande mikrovågsstrålning i vår livsmiljö, kan detta vara en orsak. Jag har vid flera tillfällen sett, att främst getingar tycks fly strålningen, men även tornseglare. Flertalet vetenskapliga studier visar, att bi påverkas av denna typ av strålning.

När det gäller den artificiella mikrovågsstrålningen, har jag granskat denna fråga i 25 år och anser mig vara relativt kunnig gällande riskerna med denna miljöfrämmande strålning, både för hälsa och naturmiljö. Det finns skäl, att misstänka, att strålningen från alla sändare i vår livsmiljö är ett allvarligt hot mot livet. Man skall komma ihåg att telekomindustrins verksamhet är den enda industriverksamhet som inte tillståndsprövas enligt Miljöbalkens krav, trots att den är extremt storskalig och påverkar allt liv på jorden.

Fråga man myndigheterna och politikerna varför denna industriverksamhet är undantagen miljöbalken, så säger de att strålningen är mycket svagare än solens strålning. Man kan inte jämföra solens extremt korta våglängder som knappt kan passera genom moln, med frekvensband vars våglängder kan passera genom allt, människokroppen och allt biologiskt liv mm. Strålningen är dessutom är pulsad, modulerad och liknar inte alls ett naturligt brus som solljuset är. Strålningen från den trådlösa tekniken är lika miljöfrämmande som ett kemiskt miljögift. Dessutom redovisas i äldre forskning att mikrovågor påverkar bland annat nervsystemet. Denna samlingsrapport (se länk)  som grundar sig på 1000 vetenskapliga och medicinska studier beskriver hur mikrovågor påverkar biologiskt liv. https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/russian-hygienic_problems_of_the_effect_of_microwave_electromagnetic_fields_on_the_body.pdf

Den andra storskaliga verksamheten är tydligen sekretessbelagd, då myndigheterna blånekar, fast det syns hur tydligt som helst på himlen och på NASAs satellitbilder, att man sprider kemikalier från flygplan, numera dagligen.  Dessa vita streck kan endast uppkomma under extrema förhållande och ligga kvar på himlen, vilket vetenskaplig studie visar. http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/15531/Jensen%20et%20al%20JGR%201998.pdf

Jag har dokumenterat med bilder hur himlen ser ut över mina hemtrakter, sydöstra Småland sedan 2009 och granskat NASAs satellitbilder från 2007. Se min filmdokumentär https://www.youtube.com/watch?v=jC59e8ZvMcM

Solveig Silverin miljöingenjör, miljövetare