Olle Johansson föreläser i Madrid om hälsoriskerna med elektromagnetisk strålning

Negativa effekter på hälsan av elektromagnetiska fält, av Olle Johansson,  presentationen av den internationella vetenskapliga förklaringen i Madrid, som ägde rum den 28 september 2017 vid National Academy of Medicine (Madrid)