Teknikomställningen tillför 210 816 000 000 miljoner watt till biosfären under vinterhalvåret.

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Teknikomställningen handlar om att öka mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö.  Med 5G och IoT, självkörande bilar och ”smarta” hem mm. Eftersom mikrovågor absorberas i luftens vattenånga, så undrar jag hur många grader denna mikrovågsstrålning, från miljarder sändare på norra halvklotet, ökar … Läs mer

Moskvasignalen mellan 0,5 GHz – 9 GHz

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509929/ Published online 2012 Nov 14. doi:  10.1186/1476-069X-11-85 Plötsligt 2012 gör man en studie,  som publiceras 14 Nov  2012 , som dementerar mikrovågsskadorna hos den amerikanska personalen av den s k Moskvasignalen.  Personalen hade blivit sjuk och hade uppvisat DNA-skador. Men … Läs mer

Många högutbildade bland strålskadade personer

Galleri

Av dem som blivit strålskadade och elöverkänsliga, återfinns ovanligt många högutbildade personer.  Det är framför allt många forskare eller personer som ingått i forskningsprojekt som blivit elöverkänsliga. Det är elingenjörer som forskat inom solenergi, miljöingenjör, biologer, läkare, jurister, tekniker,  personalvetare … Läs mer

Förföljelse av strålskadad och läkaren som försökt hjälpa patienten.

Galleri

Förföljelse av strålskadad och läkare som försökt hjälpa patienten. Läkaren anmäldes, av anhöriga till den elöverkänsliga personen. Den anhörige ansåg, utan någon vetenskapligt eller medicinskt underlag, att släktingen var psykisk sjuk och inte elöverkänslig. Tidigare behandlande läkare påstod att patienten … Läs mer

Svar från Socialstyrelsen behandlingsform elöverkänslighet, utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom.

Galleri

Svar från SoS den 13 mars 2017 Hej Solveig, Tack för ditt mejl. Frågor som inkommer till Socialstyrelsen diarieförs alltid och besvaras så snart som möjligt. Du begär att få veta vilken behandlingsform Socialstyrelsen bedömer/rekommenderar för personer som blivit elöverkänsliga, … Läs mer