Förföljelse av strålskadad och läkaren som försökt hjälpa patienten.

Förföljelse av strålskadad och läkare som försökt hjälpa patienten. Läkaren anmäldes, av anhöriga till den elöverkänsliga personen. Den anhörige ansåg, utan någon vetenskapligt eller medicinskt underlag, att släktingen var psykisk sjuk och inte elöverkänslig. Tidigare behandlande läkare påstod att patienten led av vanföreställningar. Påståendet saknar vetenskapligt grund. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det patienter som lider svårt av elektromagnetiska fält och i detta finns det ingen som helst tvekan Läs Här. citat.  Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning. Myndigheterna säger också att det är verkligt sjuka patienter och att det inte är psykiskt.

Jag har själv tagit psykofarmaka (Anafranil 1/4 av lägsta tablettdos) för att dämpa symtom av elektromagnetiska fält, men när jag slutade äta Anafranil efter ett halvår hade jag hade blivit ännu mer elöverkänslig, då jag hade vistats i för mig dåliga elmiljöer. Eftersom jag inte hade känt av strålningen så mycket, hade jag utsatt mig för mer elektromagnetisk strålning än vad min kropp tålde.  Psykofarmaka hjälper alltså inte elöverkänsliga, utan förvärrar istället skadan och ökar känsligheten, vilket gör att man blir än mer sjuk av strålningen.  Här är anmälan 2017 Beslut gällande UMÅ

Det enda som hjälper elöverkänsliga är att  undvika strålningen och att tillföra kroppen näring, främst till nervsystemet, eftersom det är nervsystemet som är skadat. Det vet vi som varit sjuka länge och fått lång och beprövad kunskap och erfarenhet av strålskadan elöverkänslighet.