Många högutbildade bland strålskadade personer

Av dem som blivit strålskadade och elöverkänsliga, återfinns ovanligt många högutbildade personer.  Det är framför allt många forskare eller personer som ingått i forskningsprojekt som blivit elöverkänsliga. Det är elingenjörer som forskat inom solenergi, miljöingenjör, biologer, läkare, jurister, tekniker,  personalvetare och beteendevetare, revisorer, doktorander, miljöinspektörer, samt journalister och författare mm.

I jämförelse med diabetiker och som är ungefär lika många som strålskadade elöverkänsliga var i början på 2000-talet (mörkertalet är numera mycket stort) och andra sjukdomsgrupper, så har procentuellt fler strålskadade minst 3 års universitets- och högskoleutbildning och andelen forskare är procentuellt långt mycket högre än i andra sjukdomsgrupper. Uppgifterna baseras på en genomgång tillsammans med Strålskadades förening av personer som varit aktiva länge, och baseras på alla de vi kände och känt genom åren, uppgifterna baseras alltså inte enbart på medlemmar i Strålskadades förening. Vi blev själva förvånade över hur många forskare det fanns bland de strålskadade elöverkänsliga. Detta avslöjar något helt annat, än vad man ofta får höra av industrin lobbyister som gör allt, för att tona ner de strålskador mobilindustrin åsamkar hela befolkningen.  Politikerna har ett stort ansvar i denna ohälsoutveckling i SVerige.

Man vill gärna framhärda att det är en genetisk grundläggande faktor som är orsaken till att vissa personer blir elöverkänsliga. Då undrar man om det är medfödd intelligens och kreativt tänkande som anses vara den genetiska svagheten hos dessa personer.  Om detta stämmer, att det framför allt är intelligenta, kreativa personer som blir elöverkänsliga, eftersom det är många forskare och högutbildade som blivit elöverkänsliga av strålningen. Stämmer detta, är detta en allvarlig kompetensförlust för samhället, om man skadar de personer, som är grunden för samhällets utveckling framåt.

Nu senast berättat läkare Anders Hansen om vad som är typiskt för en person som är högkänslig, i programmet Malou efter tio, TV4, den 6 november 2017.  Malou intervjuar också skådespelerskan Sarah Nilsson, som säger sig vara högkänslig. Det hon säger har inget med elöverkänslighet att göra. Det är normalt att ha en känslighet för andra människor, att kunna känna av stämningen i en grupp, eftersom vi är ett socialt flockdjur. Att känna av sin omgivning är en förutsättning, för att kunna fungera i ett samhälle, i en flock. Förlorar vi den känsligheten,  förlorar vi också vår empati. Förlorar vi empatin, krackelerar samhället, eftersom empati och medkänsla är kittet mellan människor, det som håller ihop gruppen. Se gärna den trevliga TV-serien som smygfilmar djur och deras beteende i flock HÄR.  Stressade människor förlorar sin empati. Man har konstaterat i ett stort antal vetenskapliga studier, att strålning bland annat stressar och påverkar hjärnan. Läs mer HÄR.

I Malous programavsnitt om högkänslighet (~42 minuter in i programmet) tar man bland annat upp om att barn är olika. Det är väl knappast någon nyhet, det är heller ingen nyhet att vuxna är olika, men det blir man inte sjuk av, som i dagens högstrålande samhälle. Man säger här  att det är ett personlighetsdrag, att man är en känslomänniska och därför blir utmattad.  Det anses alltså att det är ditt eget genetiska fel, om du blir sjuk av strålningen. Man lägger skulden på individen, så slipper industrin ta hänsyn till människor och miljö. Eftersom många högutbildade och kreativt tänkande personligheter blir  elöverkänsliga av den artificiella strålningen har dessa en genetiskt svaghet enligt den nuvarande normen.  Vårt samhälle idag bortprioriterar alltså intelligenta människor. Intressant utveckling i Sverige. Det är rätt många i  vår population nu som blir utmattade och elöverkänsliga,  så frågan är om planen är att utrota intelligenta personer, eftersom de är ett problem om man eftersträvar en diktatur? Ja, man är benägen att tro vad som helst idag, när Strålsäkerhetsmyndigheten ljuger om strålningen från babyvakter som kan stråla hela tiden och skada barnets hjärna. Särskilt när myndigheten samtidigt säger, att trots att babyvakter kan stråla högre än tillåtet värde hos en mobiltelefon, så är inte babyvakten skadlig att lägga direkt intill barnet. Läs mer HÄR.

Här har jag samlat lite om hur ohälsan ökat i takt med att strålningen ökar i vår livsmiljö. Den dyra likgiltigheten

Se Malous programmet här https://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio/3876528

1 thought on “Många högutbildade bland strålskadade personer

  1. Ping: Många högutbildade bland elöverkänsliga personer — Mobilindustrins Mikrovågsstrålning – Det tysta Miljögiftet – Life, Death and all between

Kommentarer inaktiverade.