Moskvasignalen mellan 0,5 GHz – 9 GHz

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509929Published online 2012 Nov 14. doi:  10.1186/1476-069X-11-85

Plötsligt 2012 gör man en studie,  som publiceras 14 Nov  2012 , som dementerar mikrovågsskadorna hos den amerikanska personalen av den s k Moskvasignalen.  Personalen hade blivit sjuk och hade uppvisat DNA-skador. Men nu dementeras detta i denna studie. Med tanke på att strålvärdena är samma som idag från mobiltelefonins basstationer och folk idag blir strålskadade och utvecklar elöverkänslighet  eller blir sjuka på annat sätt, så är inte nedanstående studie trovärdig.

I Wikileaks dokument står att de använder 0,5 GHz – 9 GHz, i detta dokument ovan står  2,5 till 4,0 GHz. Vad som är rätt. vet jag inte just nu.

*

Mikrovågor i det kalla kriget: Moskvas ambassadstudie och dess tolkning. Granskning av en retrospektiv kohortstudie J Mark Elwood-korresponderande författare

Bakgrund

Från 1953 till 1976 riktade strålar av mikrovågor på 2,5 till 4,0 GHz till den amerikanska ambassadbyggnaden i Moskva. En omfattande studie undersökte hälsan hos ambassadens personal och deras familjer och jämförde Moskvas ambassadpersonal med personal i andra östeuropeiska amerikanska ambassader. Den resulterande stora rapporten har aldrig publicerats i peer reviewed litteratur.
metoder

Den ursprungliga rapporten och andra publicerade kommentarer eller utdrag ur rapporten granskades.
Resultat

Den omfattande studien rapporterar om dödlighet och sjuklighet, registreras på journaler och genom regelbundna undersökningar och på självrapporterade symptom. Exponeringsnivåerna var låga, men lika eller större än dagens exponeringar för radiofrekvenskällor, såsom mobiltelefonbasstationer. Slutsatserna var att inga strålningseffekter av strålningen visades. Studiegiltigheten beror på antagandet att personalen vid de andra ambassaderna inte utsattes för liknande radiofrekvenser. Detta har ifrågasatts, och andra tolkningar av data har presenterats.
Slutsatser

Slutsatserna i den ursprungliga rapporten stöds. De motsatta slutsatserna i vissa andra rapporter beror på en felaktig tolkning av resultaten.

 


Läs även Wikileaks dokument https://twitter.com/wikileaks/status/896069168264380418?lang=sv

DG94i_2XgAUPhMB


Eller detta dokument http://science.sciencemag.org/content/204/4400/1388

1388.full.pdf.extract