Teknikomställningen tillför 210 816 000 000 miljoner watt till biosfären under vinterhalvåret.

Teknikomställningen handlar om att öka mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö.  Med 5G och IoT, självkörande bilar och ”smarta” hem mm. Eftersom mikrovågor absorberas i luftens vattenånga, så undrar jag hur många grader denna mikrovågsstrålning, från miljarder sändare på norra halvklotet, ökar temperaturen under vinterhalvåret? Då skall man också räkna in alla trådlösa uppkopplingar från mobiler, laptops, datorer, servrar, smartphones och surfplattor till dessa basstationer

DSC_0009

 

Jag kontaktade Kalle Hellberg Maxicom som tidigare jobbat med den trådlösa teknikens olika kommunikationssystem och hans svarar så här:

När det gäller GSM så jobbar systemet med ”tidsluckor” och basstationerna har som standard ca 20 W i uteffekt (2 Watt i gallerior). Med antennsystemets förstärkning (gain) om ca 20 dB så blir den verkliga riktade effekten ca 2000 Watt (20 dB = 100 ggr). Full effekt uppnås när alla 8 tidsluckorna är använda (8 samtal), då är det kontinuerlig sändning, annars är det pulsad och medeleffekten därmed lägre.

Se http://maxicom.se/res/Diagram/gsm.jpg .

 3G för tal och data har vad jag vet också ca 20 Watt i sändarens uteffekt och kontinuerlig sändning (ej pulsat), men senaste teknik har jag inte full kännedom om. Detsamma gäller 4G, som bara används för data (ej tal).

Så effektmässigt tror jag inte att det är någon skillnad från basstationer med dessa tekniker. Men ju fler mobiler-läsplattor som är uppkopplade, desto mer strålning i lufthavet från dessa.

En GSM mobil kan sända med uteffekt mellan ca 10 mW upp till 2 Watt, beroende av avstånd till basstation.

En 3G och 4G mobil kan sända med en uteffekt mellan ca 1 mW upptill 250 mW, beroende av avstånd. Det är basstationen som beordrar mobilen att öka eller minska effekten, när det behövs för god förbindelse. När det gäller 3G så kan order från basen om effektändring ske upp till 1500 gånger per sekund, det blir ”häftiga” effektpulser rätt in i skallen på mobilanvändaren. En enda 3G-baskanal kan betjäna många tusen mobiler samtidigt, en GSM-baskanal endast 8. En GSM basantenn matas vanligen med flera sändare (flera kanaler), för att få större kapacitet.

Din önskade beräkning torde vara omöjlig att genomföra, det är alldeles för komplexa parametrar.

Kanske det går att få fram den totala strömförbrukningen för alla basstationer, det blir ju ett mått på effekten som åtgår och med en verkningsgrad på kanske 20% (kylningen tar det mesta) så får man fram ett ungefärligt värde på strålningseffekten i luften.

KDV

Den effekt som förbrukas i den nya tekniken och som tillföres lufthavet kan omöjligen vara försumbar. Framför allt under vinterhalvåret borde dessa energimängder öka temperaturen. Ju varmare det blir på vintern desto högre luftfuktighet, på grund av avdunstning från vattenytor och mark, då träd och vegetation inte  förbrukar vatten under vinterhalvåret. Ju mer vattenånga i biosfären, desto högre absorbans av strålningen i lufthavet och desto mer ökar temperaturen. Ökar temperaturen i lufthavet, då ökar också turbulensen och friktionen som ytterligare ökar temperaturen.

Beräkning energi från mobiler Om man gör en generellt beräkning på dessa siffror, och utgår från folkmängden på norra halvklotet som är ungefär 1099 miljoner. Utgår man enbart från mobiler, alltså bortser ifrån surfplattor mm som också är uppkopplade, får man en energimängd 1099 x 2 watt =  2198 miljoner watt i lufthavet. Frågan är tidsaspekten. Vi säger per dygn. Vilket ger 2198 watt x 122 dagar (4 månader)= 268155 miljoner watt, vilket blir en energimängd som tillföres lufthavet, bara från mobiler under vinterhalvåret.

Utgår man ifrån 1 miljard sändare på norra halvklotet och de alla har en uteffekt på 20 watt, fast här beräknar man energin från sändarna per sekund alltså 20 watt /sek från sändarna. 1 miljard är 1000 miljoner sändare vilket ger 20 000 miljoner watt per sekund, vilket blir i effekt 210 816 000 000 miljoner watt i effekt som tillföres biosfären under vinterhalvåret.

Beräknat så här: Ett dygn är 86400 sek x 122 dygn (vinterhalvåret 4 månader)= 10540800 sek x 20 000 miljoner watt = 210 816 000 000 miljoner watt som tillföres biosfären under vinterhalvåret.

Till detta har vi TV och radiosändare och hela HAARP-systemet, flygets kommunikation och militärens. Kan denna tillförsel av energi vara försumbar. Nej, jag har väldigt svårt att tro det.