Falsifiering – Forskning på strålskadan elöverkänslighet

In english:

Falsifierbarhet

När det gäller forskning på strålskadan elöverkänslighet har man endast prövat en enda metodik, provokationsstudier,  för att fastställa om det finns eller inte finns ett samband mellan artificiell mikrovågsstrålning och denna typ av strålskada. Inom forskningen prövar man alltid en idé eller företeelse från flera vinklar, genom olika vetenskapliga metoder, tills man prövat allt. Först då vet man om frågan har besvarats vetenskapligt.

När det gäller metodiken provaktionsstudier på strålskadan elöverkänslighet är inte metoden ens vetenskaplig, då det finns flera avgörande felkällor i metoden som tidigare redovisats här,

På svenska: https://miljoskador.wordpress.com/2017/11/01/provokationsstudier-pa-eloverkansliga-ar-ingen-vetenskap/

In english:  https://miljoskador.wordpress.com/in-english/provocation-studies-on-ehs-are-not-science/

som gör att man inte kan få ett signifikant resultat. Ett av de grövsta är att man inte ens använder elöverkänsliga personer i testerna

Trots grova brister, som är helt avgörande för resultatet, godtar myndigheterna och politikerna dessa studier, som kvalitetsmässigt har så låg nivå, att de inte ens borde ha status som vetenskapliga studier. Dessa provokationsstudier borde ha förkastats redan på 1990-talet, som skräpstudier. Men istället stödjer sig myndigheterna och politikerna på dessa resultat och påstår att de är vetenskapliga. Varför kräver inte myndigheterna och politikerna att man prövar olika metoder för att vetenskapligt fastställa ett samband?  Jag har själv svaret, man vill inte ha ett vetenskapligt resultat som är fastställt genom att det prövats enligt vetenskapen, genom falsifiering.