Insektsdöden och andra förändringar i naturmiljön

Man förstår nu efter SVT inlägg den 24 januari 2018, att planerna på att sprida chemtrail, är ämnet svaveldioxid, vilket de redan sprider för fullt över vårt land främst södra Sverige sedan minst 17 år tillbaka, enligt NASA satellitbilder sedan år 2000. Man behöver alltså inte spekulera så mycket över vilket ämne de sprider mest i alla fall.  Det svarta de sprider är väl kol som är basiskt som skall neutralisera svaveldioxiden eller så är det bränd kalk (kalciumhydroxid) eller både ock.  Eller så använder man restprodukter från rökgasrening som kan vara starkt basisk då man använder bland annat kalciumhydroxid.
Kalciumhydroxid är starkt frätande och basiskt. Är det förklaringen till att älgarna har hudskador och blir blinda. Älgar tar alltid skydd under granar när det regnar och granen i sin tur fungerar som ett luftfilter och fångar upp luftföroreningar När det regnar löses det frätande kalciumhydroxiden ut och faller ner på älgen, som fräter sönder hår och hud och får kliande eksem. Älgtjurarna som har horn kliar sig på ryggen med hornen och skadar huden än mer. Det kan också förklarar ögonskadorna på älgen, att en del är blinda. Det kan vara så.
Vår sura berggrund och sura podsoljordar är känsligt för surt nedfall eftersom det saknas buffrande basiska mineraler som kalk, som i Skåne Gotland och Öland mm, av det skälet kalkas våra sjöar och vattendrag, men marken blir också försurad, vilket gör att metaller läcker ut från markerna ut i vattendragen bland annat aluminium som är giftigt för allt levande. Tyskland har kalkjordar och är inte så känsligt, men försurningen eller är det kalciumhydroxiden de möjligen också sprider,  som är orsaken till att  insekter och fåglar så dramatisk försvunnit de senaste åren även där. Kalciumhydroxid löser upp hår och hud, fjädrar, är det ytskiktet på insekterna som skadas som gör att de inte kan andas?
Ju mer jag funderar på detta, så kan det vara kalciumhydroxid som de också sprider, för att neutralisera det försurande svaveldioxiden, som är så förödande för allt levande. Man färgar aldrig ylle med basiska färger, utan man använder sura färger. Till växtbaserade tyger som bomull använder man basiska färgmedel.
Vi i Sverige har erfarenheten av att våra podsoljordar inte tål försurande nederbörd, att djurlivet dör i våra sjöar av surstötarna under vår och höst. De vet att skogen tar skada och djur tar skada, hur kan regeringarna då godta att de då får vräka ut svaveldioxid över vårt land? Är det för att de sagt, att de samtidigt sprider neutraliserande ämnen som tex kalciumhydroxid.
Detta har pågått redan i minst 14 år, så långt man kunnat se på NASA satellitbilder. alltså ner till år 2003.
Den här bilden är tagen den 18 augusti 2015. Grundvattnet var högt enligt SGU, det hade regnat hela våren och hela sommaren. Det blev sommar först i augusti enligt SMHI, ändå tycks löven torka, fast de såg mer höstlika ut. Men kolla gräset som är orange, det är inte torrt. Nu när det avslöjats vad det är för ämne de sprider och man slipper gissa, så förstår man att det skyddande ytskiktet kutikulan är skadat på växterna, som är olika tjockt hos olika växter. Men jag tror även att vissa av solljusets olika frekvenser minskar vilket påverkar växterna. Blommor vill inte slå ut, vilket är konstigt någon typ av stimulans saknas och det bör ha med ljuset att göra eller så är det mikrovågsstrålningen från miljarder sändare som är orsaken. Dessa frekvenser och våglängder finns knappt på jorden. Ja det finns många frågor kvar som vill bli besvarade.
DSCN9428

 

Denna film är en trailer. Efter att jag kompletterat med ytterligare material, skall den bli klar efter sommaren 2018. Detta är Del 1. Del 2 kommer att handla om ohälsan Jag hoppas att denna trailerfilm inspirerar andra att börjar hålla koll på sin omgivning. Min trailerfilm visar att både växter och djur är störda av något i vår naturmiljö, små och stora tecken som visar att det inte står rätt till. Naturen är oerhört komplex och vi vet inte exakt vad som händer under ytan. Men efter att NASA lagt in bilder ända ner till år 2000 och att man har bevis för att de spridit  i minst 17 år, är jag nu övertygad om att det är främst strålningen som är orsaken till insektsdöden. Om det finns ämnen som kan skada naturmiljön allvarligt, i chemtrailen, hade man sett detta mycket tidigare, i anslutning till åren efter att de börjat sprida chemtrails. Men det är de senaste tre åren man sett en påverkan på insekter och jag har själv sett att getingar tycks sky artificiell mikrovågsstrålning.

 

TRÄDENS LÖV GULNAR det är grönt och fint i juni 2014. SMHI:s väderstatistik visar att nederbörden från februari till och med juni varit normal eller mer än normalt hög. Grundvattennivån enligt SGU i juni, ligger mellan -0,82 m till -1,48 m under marknivån i området och är inte låg under våren eller i juni. Jmf 10 juni 2017 -1,205 m. Trots det, tycks löven torkar på träden och buskar tappar löven 14 juni 2014.

Augusti 2015 Grönskan är frisk och grön. Det hade regnat 50 mm, varje månad i dessa trakter, från april till juli denna sommar. Sedan blev det lite mer sommar i augusti. Enligt SGU ligger grundvattennivån i området mellan -0,94 m till -1,16 m under markytan, alltså över normal grundvattennivå för årstiden. Jmf 18 augusti 2017 – 1,893 m ändå tycks trädens löv torka ut, eller det såg mer ut som giftskador, typ hormoslyr, både gräs och löv hade en mer intensiv gul färg, som höstfärg. Här dör också löven på träden, trots att de står i en fuktig mark. Lägg märke till den starka orangegula färgen på gräset.

*

SVT skriver om detta idag den 24 januari 2018 Att manipulera jordens klimat kan enligt somliga vara ett effektivt sätt att skydda oss från klimatförändringar. Men nu varnar forskare för att metoderna kan ge förödande konsekvenser för växt- och djurlivet.

I en ny studie som publicerats i Nature Ecology & Evolution varnar flera miljöforskare från Rutgers University i USA för möjliga konsekvenser av så kallad geoengineering, manipulering av klimatet. En särskilt uppmärksammad metod går ut på att spruta ut svaveldioxid i atmosfären för att på så sätt skapa moln som reflekterar solljus.  

På sikt skulle det kunna hjälpa till att kyla ner jorden, men tekniken kan enligt forskarna bakom den nya studien vara förödande för djur och växter om metoden påbörjas men sedan plötsligt avslutas.

— Om geoengineering plötsligt skulle upphöra skulle konsekvenserna bli väldigt allvarliga, så man måste vara säker på att processen kan trappas ner och inte bara stängas av. Snabba förändringar i klimatet, såsom uppvärmning skulle vara ett stort hot mot den biologiska mångfalden, säger Alan Robock, professor i miljövetenskap vid Rutgers University och en av forskarna bakom studien.

Oroande uträkningar

Forskarna har räknat på ett globalt scenario där fem miljoner ton svaveldioxid skulle sprutas ut över hela jorden årligen. Perioden för scenariot sträcker sig från år 2020 till år 2070 och då skulle den globala temperaturen ha sjunkit med en grad Celsius. 

Men om processen plötsligt skulle upphöra så skulle temperaturen öka igen, tio gånger snabbare än om geoengineering aldrig använts, menar Alan Robock.

En omöjlig uppgift

I studien räknade forskarna även på hur väl djur och växter skulle kunna anpassa sig vid snabba temperaturförändringar. De frågade sig hur snabbt djur skulle behöva flytta på sig från ett område till ett annat för att klimatet skulle vara behagligt för dem. 

De kom fram till att de flesta djurarter skulle ha väldigt svårt att anpassa sig till en plötslig och snabb klimatförändring. Men Johan Ehrlén, professor i ekologi vid Stockholms universitet, är kritisk till forskarnas metod för att räkna fram hur växter och djur kan påverkas.

— Jag är tveksam till hur vettig den metoden är. Att djur ska sprida sig till nya områden som har liknande temperaturer är inte ens möjlig under ”normala” uppvärmningshastigheter, i alla fall inte för de flesta arter, säger Johan Ehrlén.

Inget nytt

Enligt Johan Ehrlén är alltså vissa effekter på växt- och djurlivet i studien mycket spekulativa och mer att betrakta som en diskussion än som information. Han är också kritisk till om forskarna har kommit med någonting nytt. 

— Jag ser inte några uppenbara fel i studien, men jag är tveksam till om den tillför så mycket till det vi redan vet, säger Johan Ehrlén.

Olof Svahn

*

Den y studie som visar att 80 procent av Europas insekter har försvunnit på 30 år. Sedan 1989 har ett stort nätverk av entomologer runt om i Tyskland regelbundet fångat in flygande insekter i över 60 tyska naturreservat. Fynden har nu sammanförts till en ny studie som publiceras i tidskriften Plos One.

Resultatet visar på en dramatisk minskning av insekter de senaste 27 åren, med 76 procent i snitt och med 82 procent på somrarna, då insekterna vanligtvis förekommer i större antal.

– Insekter utgör omkring två tredjedelar av allt liv på jorden, men det har skett en fruktansvärd nedgång, säger Dave Goulson, forskare vid brittiska Sussex University och delförfattare till studien, i en kommentar.

Nära 80 procent av alla flygande insekter tros ha försvunnit från centrala Europa de senaste 30 åren. Nedgången beskrivs av forskare som katastrofal, och misstänks bero på utökat jordbruk. Hela ekosystem kan vara hotade.
– Om vi förlorar insekterna kommer allting att falla samman, menar Dave Goulson, en av forskarna bakom studien.

Tros bero på jordbruk

Forskarna har ännu inte med säkerhet kunnat fastslå en förklaring, men minskningen beror inte på skiftningar i väderförhållanden och förändringar i landskapet.

I stället menar forskarna att det troligtvis handlar om ett intensifierat jordbruk och utökad användning av olika bekämpningsmedel och gödsel.

– Det verkar som att vi skapar ogästvänliga miljöer för de flesta arter över stora områden, och är i nuläget på väg mot en ekologisk undergång, säger Goulson.

Har central roll i ekosystemet

Tidigare studier har visat på alarmerande minskningar av bin och fjärilar, som har en viktig roll som pollinerare, både i vild natur och inom jordbruk. I denna studie redovisas också hur bland annat flugor, trollsländor och getingar har minskat, vilket förvärrar läget.

– Om vi förlorar insekterna kommer allting att falla samman, säger Dave Goulson.

”Representativt för en mycket bredare situation”

Studien visar bara på läget i Tyskland, men forskarna menar att resultaten kan ses som en trolig fingervisning för situationen i jämförbara länder i Europa.

– Frankrike och Storbritannien har liknande jordbrukssystem och använder samma medel som i Tyskland, förklarar Goulson.

– Vi kan inte bekräfta det men jag skulle säga att det finns en stor risk att Tyskland är representativt för ett mycket bredare problem. Om detta är fallet, står vi inför en överhängande ekologisk katastrof.

Nu menar forskarna att ny forskning måste påskyndas, för att komplettera bilden och föreslå möjliga lösning på problematiken.

Mathias Gerdfeldter

1 thought on “Insektsdöden och andra förändringar i naturmiljön

  1. Ping: Insektsdöden och andra förändringar i naturmiljön – Life, Death and all between

Kommentarer inaktiverade.