Att skada hjärnan med radiofrekvent strålning och ECT

Om man tex vill undersöka magens biokemiska miljö, kan man svälja en liten dator, fisdetektor, (ja den kallas så) stor som en tablett, som sänder till mobilen medan den passerar genom mag- och tarmkanalen. Det pyttelilla batteriet har mycket svag uteffekt, men radiovågorna kan ändå passera genom bukvävnaden och berätta vad den registrerar på vägen genom tarmarna, genom att sända informationen till mobilen.Detta bevisar, ifall någon inte vill tro på att mobilen kan stråla genom kroppen, att  den verkligen strålar genom din kropp.

Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till ett referensvärde för bland annat 3G, 4G och WiFi som är 10 watt per kvadratmeter i effektäthet. Detta referensvärde skyddar enbart i 6 minuter för termiska effekter. Det skyddar alltså inte ens en timme mot uppvärmning. Men det referensvärdet utgår SSM ifrån, och påstår att allt under referensvärdet är svag strålning. Hur nu ett referensvärde på strax under 10 watt per kvadratmeter, som exempelvis 9,99 watt per kvadratmeter kan vara svag strålning, när 10 watt per kvadratmeter endast skyddar i 6 minuter mot uppvärmning?  Sanningen är, att det finns inget gränsvärde fastlaget, varken för långtidseffekter eller andra biologiska effekter. SSM tar heller inte hänsyn till att olika frekvenser kan samverka och störa bland annat nervsystemet och hur en långtidsbelastning kan påverka exempelvis hjärnan. Läs SSM förordning vid torkning med mikrovågor. Där står det, att man inte får exponera omgivningen för mer än 10 watt per kvadratmeter i medelvärde under 6 minuter. Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (SSMFS 2012:1) om torkning med mikrovågor, på sidan 4.

Pillret som strålar genom magen

FDA, Amerikanska läkemedelsverket har godkänt spårningsbart läkemedel, bland annat psykofarmaka, men också i exempelvis p-piller. En sensor, av ett sandkorns storlek, finns i tabletten. När sensorn frigöres i magen sänder den en signal till ett plåster som sitter på patientens hud, som i sin tur sänder till en mobil. Sensorn är gjord av mikroskopiska mängder koppar och magnesium. Den drivs av människokroppens kemiska energi (inga batterier eller antenner krävs). Den skickar bluetooth-liknande signaler till ett kompatibelt plåster som bärs på kroppen. Plåstret avkodar sedan dessa signaler till meningsfull hälsoinformation och skickar den till användarens och/eller läkarens mobil.

Detta är en annan variant på, att ytterst svag radiofrekvent strålning kan passera genom kroppens vävnader och att ytterst svaga fält från ett plåster kan sända till en mobil.

Är man gravid och sitter med en påslagen mobil intill magen, strålar den rakt in till fostret eller embryot och kan påverkar fostrets utveckling negativt eller skada fostret, exempelvis ge DNA-skador. Många barn får numera cancer eller t o m föds med cancer. Missfallen har dessutom ökat med 58% de senaste tio åren, enligt Socialstyrelsen.

Mobilen ger mycket hög strålning som passera genom kroppsvävnaden. En mobil skall ju ha kontakt med en basstation. Uteffekten är därför hög och varierar kraftigt.

Men som man ser, kan en mycket låg uteffekt passera genom kroppsvävnad och det beror på våglängdens längd, i detta fall främst från 50 cm ner till 6 cm (inom mikrovågornas frekvensspektra) läs mer HÄR, som ökat enormt i vår livsmiljö genom utbyggnaden av trådlösa kommunikationssystemen, GSM, 3G, 4G, WiFi och snart 5G, m.m.

Denna strålning, från basstationerna,  passerar också genom kroppens vävnad,  även om den är svag. Du behöver inte hålla en påslagen mobil i handen. Strålningen från basstationerna passerar hela tiden, dygnet runt genom din kropp och den känsliga hjärnan.  Dessa våglängder finns knappt naturligt på jorden. Livet på jorden saknar skydd och anpassning till att ständigt genomstrålas av så mycket energi, som dessa våglängder avger och påverkar kroppsvävnaden och kroppsfunktionen på olika sätt. Dessutom är strålningen konstgjord, pulsar, är frekvensmodulerad, hoppar snabbt mellan frekvensbanden, alltså lika miljöfrämmande för livet på jorden, som exempelvis DDT, Hormoslyr mm.

Strålningen kan alltså passera in i hjärnan, som är oerhört känslig för störningar. Man ser att de neurologiska skadorna har ökat dramatiskt den senaste 15 åren, trots detta vägrar skolverket och arbetsmiljöverket att anta en försiktighetsprincip i skolelevers arbetsmiljö, skolan, för att minska riskerna för skador på barnens hälsa. Man ser också att allt fler unga mår dåligt och det beror på att hjärnan störs av den ständiga påverkan från mirkovågor som aktiverar hjärnan på alla möjliga sätt och ställer till kaos i hjärnan.

Hjärnan i sin tur, försöker kompensera för denna störning, vilket till slut leder till direkta skador på hjärnan som utmattningssyndrom,  mikrovågssjuk (EHS), djup depression, ADHD-liknande symtom. Det är välkänt vetenskapligt sedan länge, att långvarig stress leder till depression och ångest. Läs mer HÄR om den ökande ohälsan som beror på neurologiska skador och negativa förändringar på hjärnan, men också om ökade fertilitetsstörningar och DNA-skador.

Denna sönderstressade och skadade hjärna vill Socialstyrelsen och psykiatrin nu ”bota” med mellan 400 volt upp till 760 volt genom hjärnan med elchocker (ECT).  Psykiatrin t o m tvångsbehandlar barn med elchock (ECT). 2017-12-4 SoS rapport behandling av psykisk sjuka

ECT, förr kallad elchock, är en form av elbehandling där korta pulser ström skickas genom hjärnan. Också kallad elektrokonvulsiv terapi. ECT används främst för att behandla svår depression. Det ses som ett alternativ till läkemedel som oftast tar längre tid att ge effekt.

Man använder regelbundet 400 volt, 760 volt har noterats. Den räcker till för att tända en 60 watt lampa. Kopplar du in en dator till denna strömstyrka så går kretsarna sönder. Hjärnan är mycket känsligare än en dator. När man får en elchock eller annan typ av chock, får den drabbade tillfälligt en euforisk känsla, men den är ju tillfällig. Man kan lika bra drämma patienten i huvudet, det ger samma tillfälliga positiva effekt. Läs mer Här om ECT om hur det påverkar/skadar hjärnan. De många vittnesmålen säger mer sanningen, om hur ECT-behandlingen påverkar hjärnan, än den forskning som företrädare, för denna behandlingsmetod hänvisar till.

ECT-tekniken. Elektrisk stimulering. Målet är att utlösa epileptisk anfall. Moderna apparater levererar bipolära pulser med fast strömstyrka 0,9 A (Thymatron) eller reglerbar upp till 0,8 A (MECTA) under upp till 8s. Frekvensen kan vara upp till 120 Hz, vilket ger 240 impulser per sekund. Den totala strömdosen anges i millicoulomb (strömstyrka × tid) och bestäms av strömstyrka, pulsfrekvens, pulsbredd och total stimuleringstid. Kunskapen om faktorernas inbördes betydelse för utlösandet av epileptisk aktivitet är fortfarande bristfällig. Frekvensen hade ingen betydelse i intervallet 30–60 Hz [44]. Samma strömdos under två sekunder gav bättre effekt än under en sekund [45]. De fåtaliga studierna ger bristfällig vägledning, men det finns kunskap om betydelsen av strömdos och pulsbredd.

Strömdos. Strömdosens betydelse visas av att äldre apparater har högre effektivitet än modern apparatur, men de ger också mer uttalad minnesstörning [46]. Strävan vid ECT är att ge den strömdos, varken mer eller mindre, som utlöser ett generaliserat grand mal-anfall. På grund av moderna apparaters höga pulsfrekvens (som i sig ger en tonisk kontraktion av muskulaturen) är det inte som med Siemens Konvulsator möjligt att iaktta när den toniska fasen av anfallet inträder och då avbryta stimuleringen.

Fabrikanterna tillhandahåller rekommendationer för den första behandlingen baserade på ålder och kön. Dessa ska ses som en grov vägledning, och det måste på olika sätt säkerställas att ett generaliserat grand mal-anfall har utlösts. Den motoriska krampen ska ha ett tydligt toniskt-kloniskt förlopp med successivt avtagande frekvens och upphörande med början i distala kroppsdelar.

EEG-mönstret ska utmärkas av initialt stigande amplitud (rekrytering av neuron), en period av spikar (spikes) med hög frekvens och amplitud, övergång i ett spike-and-wave-mönster och ett tydligt avslut med postiktal suppression.

Pulsen ska stiga kraftigt under anfallet, likaså ska blodtrycket stiga kraftigt omedelbart efter anfallets slut. Läs mer HÄR i läkartidningen om tekniken, vars skribent är positiv till ETC. Psykiatrin tycker tydligen det är helt OK att radera minnet på folk. Psykiatrin tycks blir allt mer primitiv i sina behandlingsmetoder och/eller alltmer desperat, då allt fler unga mår dåligt t o m små barn lider av stress och sömnproblem och långtids- sjukrivningarna ökar.

SVT visar här hur behandlingen ser ut. Det bildas serotonin och dopamin i hjärnan under elchocken, men det är ju enbart en tillfällig förhöjning och ger ingen långvarig effekt. En märklig behandling, som riskerar skada hjärnan för en stund av förhöjd serotonin och dopaminhalt. Jag tror att mjukmassage hade haft samma effekt med förhöjd dopamin och serotoninhalt. Se SVT:s inslag  HÄR.

Det skulle inte förvåna mig att ”läkarvården” och psykiatrin får för sig, att i experimentellt syfte särskilt tvångsbehandla elöverkänsliga barn, i tron att de raderar ut den neurologiska strålskadan som mikrovågorna orsakat hjärnan, i hopp om att det bildas ny hjärnvävnad. Läkare får ju inte skriva att barnet mår dåligt att strålningen utan sätter diagnoser som depression, ångest  och ADHD m.m. Mobilindustrin har bestämt att varken WHO eller nationerna inom EU får sätta diagnosen elöverkänslighet, trots att det tidigare funnits diagnoser som W90 Exponering för annan icke joniserande strålning,   Z58,4 Exponering för strålning,  T66 Icke specificerade effekter av strålning (T66).

Men mobilindustrin kräver att denna mikrovågsskada tystas ner, eftersom den är ett allvarligt hot mot industrins intressen. Man letar därför efter behandlingsmetoder som kan sudda ut denna neologiska skada i hjärnan, eftersom de vet att elöverkänslighet, mikrovågssjukan är en hjärnskada.  Denna skada är känd redan på 1960-talet i samband man börjar använda mikrovågor för kommunikation eller inom industrin i Sovjetunionen.

Psykiatrin säger också att depression är en hjärnskada. Genom att ge hjärnan en elchock  och skada hjärnvävnad så kan ny vävnad växer ut, anser de och då försvinner depressionen.  Nu är inte elchockbehandlingen direkt inriktad på det specifikt skadade området, som ligger till grund för depressionen, man måste därför ställa sig frågan, om fel område skadas i hjärnan, hur kan då elchock-behandling fungera mot depression?

Det är ju enbart en slump om det fungerar. Det är märkligt, att man får använda behandlingsmetoder som slumpmässigt skadar hjärnan på fel ställe eller rätt ställe. Behandlingsmetoden kan inte ge ett signifikant resultat som belägger, att det verkligen är en användbar behandlingsmetod.

Efter alla år som elöverkänslig/mikrovågssjuk, misstänker jag att, syftet med Socialstyrelsen rapport Behandling av psykisk sjuka är att återigen legalisera denna förlegade behandlingsmetod, som skadat så många patienter, nu skall användas på elöverkänsliga personer för att experimentera, om det går med elchockbehandlingar, att få folk att sluta reagera på och bli sjuka av mikrovågsstrålningen från de trådlösa systemen. Örebro landsting (2010 -2011) råkade avslöja att en av orsakerna till den ökande långtidssjukskrivningen var det ökande antalet elöverkänsliga. Läs rapporten HÄR.

Intressant är också, att de som blivit skadade av ETC-behandlingen får höra, att det är underliggande sjukdomar som orsakat skadan. Exakt samma ord har de elöverkänsliga fått höra, att det är mer känsliga personer som har underliggande sjukdomar som blivit elöverkänsliga. Därför är det viktigt, att om och om igen berätta, att när jag blev bildskärmsskadad 1991, var jag en fullt frisk person som aldrig var sjukskriver, som inte hade några som helt allergier eller andra överkänslighets problem eller någon intolerans. Jag var en frisk, vältränad, friluftsmänniska som vandrade i fjällen varje år och jag älskade mitt arbete som miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Riskförnekarna påstod även att det var rädsla för tekniken som utlöste elöverkänslighet, alltså en psykisk reaktion som också skuldbelagde patienten. Att det var patientens fel att den skadats av högstrålande teknik. Det stämmer heller inte på mig. Jag hade inte haft några som helst hälsoproblem med den svart-vita bildskärmen. Det var när jag fick en färgbildskärm, som jag på mycket kort tid (ett halvår), blev så illa skadad, att jag utvecklade elöverkänslighet. Jag är ett av många bevis på, att man inte behöver ha underliggande sjukdomar, för att bli skadad av elektriska och elektromagnetiska fält.

Man möter alltså precis samma argument inom läkarvården, när patienter blir skadade av ECT-behandlingen,  som när personer blir strålskadade av mikrovågorna från den trådlösa tekniken.

Jag uppmanar föräldrar till barn, som inte mår psykiskt bra, innan ni låter er övertalas av psykiatrin till att elchock-behandla ert barn läs vittnesmålen på den här bloggen http://www.elchocker.se/ och skaffa er den kunskap som finns där.

Jag som strålskada uppmanar att ni först testar att minska strålningen från de trådlösa systemen i ert hem, WiFi från routrar, och andra sändare i s k smarta hus,  DECT-telefoner. Utsätt heller inte barnet för mobilstrålning eftersom strålningen påverkar och stör hjärnfunktionen. Se till att barnet sover i en lågstrålande miljö, vilket betyder under 0,1 mikrowatt per kvadratmeter i effekttäthet.  Ge ert barn en chans, genom att testa denna lösning under ett halvår, då först vet ni vilken behandlingsmetod barnet behöver, för att må bra eller bättre.

 

Solveig Silverin, miljöingenjör