Miljöhälsorapport 2017

Galleri

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/ Miljöhälsorapport 2017 är en sammanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver aktuellt kunskapsläge. Ett viktigt underlag för rapporten är resultaten från miljöhälsoenkät 2015, där närmare 40 000 personer i åldern 18–84 år har besvarat frågor om miljörelaterade … Läs mer

Miljöpartiet De Gröna, borde byta namn till Teknikliberalerna

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Den fråga MP främst driver är klimatförändringarna, då detta kräver en teknikomställning. En teknikomställning gynnar naturligtvis tillväxten. Om själva tekniken är miljö och hälsovänligt, bortser MP helt ifrån. MP bortser också ifrån, att man tillför enorma mängder energi i lufthavet, … Läs mer

Frankrike förbjuder trådlöst i förskolor där barn under tre år vistas

Galleri

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp I. – Post- och elektronisk kommunikationskod ändras enligt följande: 1 ° Efter 12 ° bis av II i artikel L. 32-1 införs en 12 ° ter sålunda skrivet: ”12 ° ter Till sobriety av allmän exponering för elektromagnetiska fält; … Läs mer