Miljöpartiet De Gröna, borde byta namn till Teknikliberalerna

Den fråga MP främst driver är klimatförändringarna, då detta kräver en teknikomställning. En teknikomställning gynnar naturligtvis tillväxten. Om själva tekniken är miljö och hälsovänligt, bortser MP helt ifrån. MP bortser också ifrån, att man tillför enorma mängder energi i lufthavet, från miljarder sändare, vilket inte är försumbara mängder, under främst vinterhalvåret. MP borde ha lyft fram att energi  inte försvinner i tomma intet, att så mycket energi omöjligen kan vara försumbart. En grads ökning i medeltemperatur, räcker för att inlandsisen skall börja smälta.

En annan storskaligt verksamhet är vädermodulation som pågår för fullt. Själv har  jag granskat denna verksamhet sedan 2009, då jag upptäckte de vita linjerna på himlen, att himlen plötsligt blev både rutig och randig. Alla partier förnekar denna verksamhet som påverkar hela vår naturmiljö och människors hälsa. Även ansvariga myndigheter förnekar, att man sprider aerosol miljögifter från flygplan på 10.000 -12.000 meters höjd. Intressant är dock att SVT nyligen deklarerade, att man skall sprida svaveldioxid för att minska solinstrålningen från 2020 till 2070 och visar en bild på en rutig himmel. Man undrar dock var SVT fick chemtrailsbilden ifrån, om det nu inte redan pågår?

SVT 2018 Mänsklig manipulation av klimatet j

Satellitbilder visar att de fullständigt vräker ut kemikalier över Europa så tidigt som 2002. NASA har nu lagt ut satellitbilder till och med från 7 juli 2002.  2002-08-28 södra Sverige nordsjön NASA lägger ut dessa satellitbilder successivt bakåt i tiden. I mina egna naturfotografier finns inte ett enda streck på himlen före 1996. Jag är allt mer övertygad om, att klimatförändringarna är en vädermanipulering för att framtvinga, en teknikomställning av bland annat trådlös teknik för utbyggnaden av nu 5G, vilket ju gynnar teknikindustrin och tillväxten, självkörande bilar är ett exempel. Man pratar om intelligenta hus, smart teknik. Tjusiga ord som förvillar bort, att det inte alls handlar om miljövänlig teknik. Råkapitalisterna har väl aldrig brytt sig om människors hälsa och naturmiljö. De går över lik, det har de alltid gjort.

Som miljöparti borde de ställt krav miljövänlig teknik, att mobilindustrins verksamhet tillståndsprövas enligt miljöbalken. De borde stoppat trådlös teknik i skolorna, för barnens hälsa skull, istället lobbar MP för digitalisering i skolorna. Märkligt, då det inte borde undgå MP och skolministern Gustav Fridolin, att allt fler skolelever uppvisar neurologiska strålskador i bland annat hjärnan. Läs mer HÄR

Allt fler skolelever blir mikrovågsskadade. Strålskador som nu Socialstyrelsen försöker dölja, genom att öka elchockbehandlingar (ECT) av barn som mår dåligt av strålningen, vilket ytterligare skadar hjärnan på dessa unga människor. Det är vetenskapligt känt, att hjärnan skadas av elchocker som kan innebär upp till 700 volt genom hjärnan. Därmed har ansvariga myndigheter raderat bevisen och myndigheternas och politikernas ansvar, att skoleleverna blivit strålskadade av skolmiljöns WiFi-system. Och de kan alla säga efteråt, att vi visste inget, vi förstod inte. Men de vet, alla ansvariga vet, även industrin vet, eftersom det finns tusentals rapporter både nya och äldre som bevisar skador på hälsan! Läs HÄR

Det är inte bara MP som misslyckats med sin politik, det gör alla partier. Problemet med MP är dock, att MP ger sig ut, för att var ett grönt parti för miljöfrågor, men de skyddar råkapitalismen. Vänsterpartiet har även de sålt sin själ till råkapitalismen.

Jag vet många som har samma politiska inriktnings som jag själv, som nu inför valet i år, frågar sig vem de skall rösta på.

Vi skulle öppna våra hjärtat för flyktingarna och de håller jag med om, men samma människor som öppnar sina hjärtan för främlingar, förföljer sina egna här i Sverige de strålskadade, elöverkänsliga personerna. Dubbelmoralen hos våra politiker, är en klar lysande varningslampa.

De som betalat skatt genom sitt arbete i det här landet, men blivit skadade av industrins trådlösa teknik, dem förföljer politiker och tjänstemän. Dessa ansvariga ställer sina egna utanför samhället. Mikrovågsskadade människor anses inte ens ha rätt att vara fredade i sitt eget hem eller rätt till läkarvård.

MP som påstår sig vara ett miljöparti, borde ställt krav på vetenskaplig forskning, då denna mikrovågsskada är känd sedan länge och beskrevs redan 1960 i Sovjetunionen, mikrovågssyndromet. Läs mer Här . Istället har de precis som övriga politiska partier, ljugit om riskerna och tillåtit förföljelse av dessa svårt strålskadade personer.

Jag har själv 25 års beprövad erfarenhet och kunskap om de strålskador som uppkommer vid artificiell mikrovågsstrålning. Jag vet hur artificiell mikrovågsstrålning påverkar kroppens funktioner, hur stark smärta och obehag som denna strålning kan framkalla. Tortyr är det.

Jag vågar påstå, med den kunskap jag har, att jag befarar ögonskador både på lins och synnerv, samt extrem ökning av hudcancer, när man allmänt börjar sprida 5Gs centimeter- och millimetervåglängder i vår livsmiljö. Insekterna kommer att dö ut väldigt snabbt, minskning av andra djurarter,  plus skador på djur. Men även risk för skador i fotosyntesens funktion hos växter.

Ingen ansvarig politiker har ställt krav på forskning och undersökningar, vilka negativa risker en pulsmodulerad, frekvensmodulerad millimetervåg har på biologiskt liv. 5G är viktigt för Sverige säger politikerna och kör gasen i botten, utan hänsyn till allt liv, precis som råkapitalisterna alltid gör. De går över lik, de har de alltid gjort.

MP är inget grönt miljöparti. Jag föreslår att MP byter namn till Teknikliberalerna, så ni tydligt klargör för väljarna, vilka MP numera företräder.