Dr Leif Salford – Det största biologiska experimentet någonsin

Dr. Leif Salford Eftersom Allan Frey, vars arbete också framhävs här, upptäckte 1975 att mikrovågsstrålning leder till att blod-hjärnbarriären läcker ut, har minst ett dussin laboratorier över hela världen bekräftat denna effekt. För närvarande görs den mest aktiva forskningen på Lunds universitet i Sverige.

Dr Leif Salford är neurokirurg vid Lunds Universitetssjukhus, och ordförande i Neurokirurgiska institutionen. Sedan 1988 har han ledt ett team av forskare som har exponerat tusentals laboratorieråttor till mikrovågsstrålning från olika källor. Sedan slutet av 1990-talet har de använt mobiltelefoner som källa till denna strålning.

Deras resultat har varit konsekventa och alarmerande: inte bara skador strålningen från en mobiltelefon skadar blod-hjärnbarriären, men det gör det på jämn när exponeringsnivån är reducerad tusenfaldig. Ännu mer störande, och i motsats till vad som förväntades, försvagades skadorna på blod-hjärnbarriären när experimenterna minskade exponeringsnivån. Det innebär att SAR-betyg för mobiltelefoner kan vara värdelösa och att det kanske inte går att göra mobiltelefoner säkrare genom att minska strömmen.

I laboratorierådor har Salfords team visat att läckage i blod-hjärnbarriären inträffar efter bara två minuters exponering. Vidare visades att en enda två timmars exponering för en mobiltelefon, även vid reducerad effekt, skedde eller förstörde upp till två procent av ett djurs hjärnceller.

Dr. Leif Salford I andra experiment i Salfords laboratorium orsakade långvarig exponering av råttor till en mobiltelefon nedsatt minne och en sex timmars exponering vid extremt låga effektnivåer orsakade genetisk skada. Exponering för ett lågfrekventa magnetfält (låga frekvenser utsänds också av mobiltelefoner) orsakade störningar av kalciumtransport i celler.

Salford har kallat användningen av mobiltelefoner av människor ”det största biologiska experimentet någonsin” och han kallar de potentiella konsekvenserna av hans laboratorieresultat ”skrämmande.” ”De som normalt fick Alzheimers, demens i ålderdomen kan få det mycket tidigare nu,”  säger han.  Det Dr Salford sa då bekräftas nu, att mycket unga människor, som 20 år, nu blir dementa. Trots alarmerande forskningsresultat, håller ansvariga politiker och myndigheter tyst om hälsoriskerna. Idag börjar vi se konsekvenserna av mobilanvändningen, hjärnskadorna ökar hos våra barn. Läs mer HÄR om

Artiklar av Leif Salford

BLOOD-BRAIN BARRIER PERMABILITY IN RATS EXPOSED TO ELECTROMAGNETIC FIELDS USED IN WIRELESS COMMUNICATION , 1997
http://www.hese-project.org/hese-uk/en/papers/persson_bbb_wn97.pdf

NERVE CELL SKADOR I MAMMALIAN BRAIN EFTER EXPONERING AV MIKROVÄGOR FRÅN GSM MOBILTELEFONER
Leif G. Salford, Arne E. Brun, Jacob L. Eberhardt, Lars Malmgren och Bertil RR Persson, 2003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf

NON-THERMAL EFFEKTER AV EMF OM MAMMALIAN BROWN: LUNDARFARENHETEN
Leif G. Salford, Henrietta Nittby, Arne Brun, Gustav Grafström, Lars Malmgren, Jacob Eberhardt och Bertil RR Persson, 2007
www.icems.eu/docs/Salford.pdf

MAMMALSKÄRNEN I DE ELEKTROMAGNETISKA OMRÅDEN SOM DESIGNERAS AV MAN – Med särskild hänvisning till blod-hjärnbarriärfunktion, neuronskador och möjliga fysiska mekanismer , 2008
http://www.hese-project.org/hese-uk/en/papers/salford_mammalian_brain_2008.pdf

KOGNITIV SÄKERHET I RATS EFTER LÅNGSIKTIG EXPONERING FÖR GSM-900 MOBIL TELEFONSTRÅLNING , 2008
http://www.dontcellout.com/uploads/4/0/1/1/4011544/cognitive_impairments_in_rats.pdf

RADIOFREQUENCY OCH EXTREMELY LOW-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD EFFECTS ON THE BLOOD-BRAIN BARRIER , 2008
http://weepinitiative.org/LINKEDDOCS/health/nittby.PDF

ÖKAD BLOOD-BRAIN BARRIER PERMABILITY I MAMMALIAN BRAIN 7 DAGAR EFTER EXPONERING AV STRÖMNINGEN FRÅN EN GSM-900 MOBIL TELEFON , 2009
http://ccst.us/projects/smart/documents/082009_Nittby_Increased_Permeability.pdf

Jämförelse mellan två modeller för interaktioner mellan elektroniska och magnetiska områden och proteiner i cellmedlemmar , 2009
http://people.eng.unimelb.edu.au/malkah/Publications/2009_Bio_Sweden_Work.pdf