Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

Önskar får svar på följande:

1. Får läkare skriva i journalen, att patienten säger att de har hälsoproblem med elektromagnetisk strålning, alltså anser sig vara elöverkänslig?

2. Får läkare skriva att patienten säger att de har hälsoproblem med dofter, alltså anser sig vara doftöverkänslig?

3. Anser Socialstyrelsen att studier som baseras på subjektiv bedömning som provokationsstudier på elöverkänsliga personer, är en vetenskaplig metodik, som bevisar att det inte sker en medicinsk störning i kroppsfunktionen vid exponering för elektromagnetisk strålning?

På min fråga, om provokationsstudier med subjektiv bedömning, till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) svarade två personer oberoende av varandra följande:
”- Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Det finns ett test som mäter hyperreaktivitet i luftvägarna (Capsaicintest) men detta utvärderas inte med subjektiv bedömning utan spirometri.

– Utan att vara expert på området tror jag inte att den typ av provokationstest som du beskriver har något vetenskapligt värde.”

Folkhälsomyndigheten svarar aldrig på frågor, därför ställer jag nu även denna fråga (nedan) till Socialstyrelsen då ni står ansvariga för medicinska utredningar och vad läkare får skriva i patientjournalen.

4. Varför har ni ansvariga myndigheter inte ställ krav på annan medicinskt forskning på elöverkänslighet, då dessa personer inte är en homogen grupp som reagerar exakt lika på olika typer av elektromagnetiska fält, vilket då inte kan ge ett signifikant resultat? Exempelvis har många elöverkänsliga en fördröjningseffekt, vilket man inte tar hänsyn till i utvärderingen av resultatet. Man har även sett i andra studier att det sker en medicinska störningar långt innan testpersonen blir medveten om och känner symtom.

5. Får man verkligen ett säkert, utan alla tvivlet, ett medicinskt bevis, i dessa provokationsstudier med subjektiv bedömning, att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas hälsoproblem och artificiell elektromagnetisk strålning inom mikrovågsområdet som används i den trådlösa tekniken?

Mvh

Solveig Silverin

1 thought on “Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018

  1. Ping: Inför Valet – Frågor till Socialstyrelsen inför valåret 2018 – Ivans Blogg

Kommentarer inaktiverade.