Socialstyrelsens databas diagnos F06 och F07 Skador på hjärnan ökar

SoS redovisar enbart statistik från 2001 gällande dessa hjärnskador. Men  hjärnskador visar en dramatiskt ökning efter 2001 då 3G byggs ut, sedan 4G, 4G plus och nu byggs 5G ut. Under dessa år sätter man även in WiFi i skolor och på förskolor samt i hemmen och allt fler barn använder mobiler. Men också användningen av babyvakter har ökat. Babyvakter kan exponera det späda barnet för mycket hög strålning dygnet runt, då vissa babyvakter strålar hela tiden även då barnet är tyst och sover.
.
Trenden visar att hjärnskadorna ökar fram till 2016 och kommer troligen att fortsätta att göra det, om inget görs för att minska strålningen i barnens livsmiljö.
Jag visar även några trendkurvor över unga vuxna och medelålders, samt alla åldrar inom respektive F06 och F07. Detta är vad mobilstrålningen gör med ditt barns hjärna
.
Kapitel 5. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00 -F99) Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (F00-F09)
.
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 2017-4-2
.
 F06 Psykiska störningar orsakade av hjärnskada, cerebral dysfunktion ( cerebral dysfunction är störd eller nedsatt funktion hos hjärnan) eller kroppslig sjukdom.
 .
F07 Personlighets- och beteendestörningar orsakade av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion
 .
Man ser en trend i den öppna sjukvården att olika typer av hjärnskador (neuropsykiatriska sjukdomar) ökar hela tiden. Man reagerar dock på F06, åldersintervallet 5 – 9 år, där kurvan går spikrakt upp från 2015. Vad har hänt här? Är det fyraårskontrollen som satt ett avtryck i statistiken? Jag har kontaktat Socialstyrelsen för att få ett svar. Återkommer om detta.
 .
Dessa diagram skall ställas mot andra ospecifika störningar inom F00 – F99, för att få en säker bild över den mentala hälsan. Här har jag  lagt in  diagrammen för diagnosen F07, som visar samma trend.
 .
 F90-98 Beteendestörningar se fler diagram här

F06 och F07 Hjärnskador beteendestörningar trendkurvor