Svar från PTS, när mobilsystemen började byggas ut

Mina frågor är kursiverad text.

PTS började tilldela tillstånd för användning av radiosändare eller radiosändare inom visst frekvensutrymme för följande radiosystem:

NMT            1983 (beslut av Televerket)

GSM900       1992

GSM1800     1997

3G              2000

4G              2008

5G              2018 (testtillstånd i geografiskt begränsade områden)

Utbyggnaden påbörjades i de flesta fall något år därefter. PTS har inga uppgifter om var utbyggnaden först påbörjades av operatörerna.

Vet ni idag hur många basstationer operatörerna placerat i Sverige för de olika systemen?

Hänvisar här till PTS rapport ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017”, enligt länk nedan

http://www.pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/tre-av-fyra-hushall-och-foretag-har-tillgang-till-snabbt-bredband/

Se t.ex. figur 13 i rapporten som ger en överblick över totalt antal tekniketableringar (dvs, radiosändare för någon av teknikerna 2G, 3G eller 4G)

Jag vill gärna ha förtydligat vad som är basstationer och antenner. Är det så att en basstation har flera antenner och olika operatörer placerar sina basstationer som består av flera antenner på en mast, är det rätt uppfattat?

En basstation för mobiltelefoni är en mast eller konstruktion på hustak där det finns en eller flera radiosändare inklusive antenn för någon av teknikerna 2G, 3G eller 4G (även kallad tekniketablering). Radiosändarna kan tillhöra en eller flera olika operatörer.

Det finns en hel del annat också, som tetra, militära basstationer, TV-radio mm. Kan ni uppskatta någorlunda noggrant hur många sändarantenner som är igång totalt nu och hur många sändarantenner som var igång på 1950-, 60-, 70-, 80- ,90-,2000, 2010 och 2017? Har ni stapeldiagram på denna statistik?

PTS tilldelar enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillstånd för användning av viss radiosändare och för användning av radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. För det senare fallet saknar PTS uppgifter om antal sändare som används. Utöver detta har PTS genom föreskrifter (PTSFS 2017:1) undantagit en stor mängd radiosändare från tillståndsplikt. Även i dessa fall saknar PTS uppgifter om antal radiosändare som används.

Det totala antalet tillstånd för användning av viss radiosändare som PTS tilldelat idag är ca 4 0000. Dessa tillstånd omfattar i vissa fall flera radiosändare. Det totala antalet radiosändare där PTS utfärdat tillstånd för användning av viss radiosändare är ca 150 000 stycken. Den efterfrågade statistiksammanställningen finns inte som upprättad handling vid PTS och myndigheten kan inte med rutinartade metoder göra en sammanställning för tidigare år. PTS har heller inga historiska uppgifter om antal radiosändare för tiden innan myndigheten bildades.

Hur många radarstation (för u-båtar) för mikrovågor var igång  1900- 1920-1930-1940-1950 osv fram till nu.  Vad jag vet så kom radarstationer med mikrovågor runt 1945, stämmer det? Vilka frekvenser sände de tidigare på, till u-båtar.

Försvarsmakten frekvensanvändning för u-båtskommunikation är sekretessbelagt enligt (Offentlighets och sekretesslag) OSL 15 kap 2 §. PTS har inga uppgifter om historiska data som inte omfattas av sekretess.

Flyget har sina radarstationer. Vilket år började de nyttja mikrovågor? Hur många procent har flygets sändarsystem ökat mellan 1950 fram till nu ungefär? PTS har väl koll på detta, så ni kan göra en någorlunda hyfsad uppskattning om ni inte har tillgång till exakta siffror?

PTS har inga historiska uppgifter om radiosändare för flyg för tiden innan myndigheten bildades och har därför ingen möjlighet att göra en sådan uppskattning.