Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalken

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

MILJÖBALKENS MÅL KAN ÅSIDOSÄTTAS Miljöbalkens mål kan åsidosättas med Bevisbörderegeln, 1§ 2 kapitlet MB och åsidosättas av regeringens beslut enligt 10 § 2 kap MB. 1 § Bevisbörderegeln: När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana … Läs mer

Den neurologiska ohälsan som ökat dramatiskt hos våra barn

Galleri

Detta galleri innehåller 19 bilder.

Se också under fliken Socialstyrelsens statistik, där jag bland annat presenterar trendökningen för utmattningssyndrom, beteendestörningar och nedsatt intellektuell funktion. Så här står det i en av SSM:s rapport Mobiler och Master sid 4 : ”Ett barns anatomi och vävnadernas kemiska … Läs mer