Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalken

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

MILJÖBALKENS MÅL KAN ÅSIDOSÄTTAS Miljöbalkens mål kan åsidosättas med Bevisbörderegeln, 1§ 2 kapitlet MB och åsidosättas av regeringens beslut enligt 10 § 2 kap MB. 1 § Bevisbörderegeln: När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana … Läs mer