5G – När skall denna miljöfrämmande elektromagnetiska strålning tillståndsprövas enligt Miljöbalken?

Galleri

Svar från Post- och Telestyrelsen (PTS)  gällande 5G-tekniken. Av PTS svar framkommer det att vissa frekvensband inom 5G, kommer att sända som radiolänkar på marknivå, alltså som koncentrerade strålar med hög energi. * Svar från PTS. Det mest korrekta svaret … Läs mer

Satelliter för 5G (svenska)

Galleri

Googleöversättning från originaltexten Satelliter för 5G Följande är också publicerat på Mobil Task Force hemsida, här: http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency ____________________ Kära vänner, Jorden behöver din hjälp. Nu. Många är överfall på vår planet. Oceanerna-Jacques Cousteau sa det redan 1970-dör. Den majestätiska vildmarken … Läs mer

Alarmerande, rapporter från hela landet, var är humlorna , getingarna och bina?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Jag har själv konstaterat att humlor, bin och getingarna har försvunnit dramatiskt sedan 2016. I år är det katastrofalt och många inom olika insektsgrupper på Facebook rapporterar om en dramatisk minskning av just humlor, bin och getingar. Många skyller på … Läs mer