Alarmerande, rapporter från hela landet, var är humlorna , getingarna och bina?

Jag har själv konstaterat att humlor, bin och getingarna har försvunnit dramatiskt sedan 2016. I år är det katastrofalt och många inom olika insektsgrupper på Facebook rapporterar om en dramatisk minskning av just humlor, bin och getingar. Många skyller på bekämpningsmedel i jordbruket, men enligt kemikalieinspektionen har bekämpningsmedlen minskat kraftigt Läs mer HÄR sedan 1987. Jag är själv uppvuxen mitt i Halländska slättlandet med  åkermarker som gränsat till vår tomt. Trots spridning av bekämpningsmedel som var billigt på 50-60- och 70-talet, hade vi fullt med insekter, bin, humlor och getingsomrar. Gråsparvarna födde 3-4 kullar om året och bodde under våra takpannor. Nu bor jag i ett utpräglat småskaligt skogsområde med få grannar som inte använder bekämpningsmedel utan försöker hjälpa insekterna på olika sätt. Jag har 50 meter till ett naturreservat och jag bor på ett vattenskyddsområde samt har flera mil till jordbruksområde, men getingar humlor och bin har minskat katastrofalt de två senaste åren i min trädgård och i trakten, likaså har häckande fåglar minskat i antal trots gott om holkar.

Jag hade tre getingar som vaknat efter vintern, två har dött och den tredje är försvunnen. Det finns inte en enda geting nu. Förra året tog jag ner ett övergivet getingbon under verandataket, då jag inte sett en enda geting vid boet på flera dagar. I boet fanns hungriga larver. De var alltså inte döda, om man skulle misstänka att det var miljögifter som var orsaken till  minskningen. Larverna levde och var hungriga det var varken förgiftat eller angripet av parasiter eller annan ohyra.  Det är de vuxna getingarna som inte orkar mata sin larver och så småningom dör.  Det finns gissningar, att de också har tiaminbrist, då beteendet förändrats och de tycks ha drabbats av extrem energibrist typ utmattningssyndrom. Se min dokumentation i denna film.

Flertalet personer i olika intressegrupper på Facebook för humlor och bin samt andra insekter, rapporterar nu från hela Sverige, att bi, getingar och humlor minskat/försvunnit, samt även andra insekter som flugor och nyckelpigor, de senaste två, tre åren. Det krävs en förklaring.

Klimatförändringarna kan det inte vara, ökad temperatur gynnar både art- och individrikedomen. Miljögifter är det inte. Är det den artificiella mikrovågsstrålningen som påverkar växternas förmåga att producera näring och vitaminer? Lider pollinerarna av tiaminbrist eller blir de sönderstressade av den pulsade strålningen, precis som människorna blir, vilket syns i Socialstyrelsens diagnosstatistik?

Stressrelaterade diagnoser hela ridket alla åldersgrupper

 

Man bör ha i åtanke att denna mobilstrålning inte är naturlig strålning på jorden. Biologiskt liv är inte anpassat till att genomstrålas av flera miljarder hög pulsande strålning. Varken växter eller djur (inkl människa) är anpassade till att leva i en livsmiljö med hög strålning, som pulsar genom kroppen dygnet runt. Dessa våglängder i den trådlösa tekniken, som är decimeter och centimeterlånga, finns knappt naturligt på jorden. Våglängderna tränger igenom de mesta av material, väggar av både trä och betong och kan inte jämföras med solens korta våglängder, som inte ens kan passera genom moln. Inte ens millimetervågen (värmestrålning) kan passera genom moln.

Solveig Silverin, miljöingenjör