Trendkurvan för neurologiska störningar är en katastrof för folkhälsan

Den artificiella strålningen är inte bara en katastrof för mänskligheten, den är en katastrof för allt biologiskt liv. Insekterna har minskat kraftigt över hela landet på olika platser. Man strålskadas på olika sätt. En del blir elöverkänsliga, andra får odefinierbar värk i muskler benhinnor mm, andra får störningar i hjärnfunktionen. Kolla här hur skador /förändringar i centrala nervsystemet ökat från 2001 till 2016 katastrofalt. Antal patienter hela riket öppen vård.

Jag vill uppmärksamma att Socialstyrelsen uppmanar till ökad ECT-behandling av barn som mår mentalt dåligt, istället för att uppmana till att stänga av Wifi i skolorna och uppmana föräldrar, att minska strålningen i hemmiljön.

Solveig Silverins foto.