Den ökande mängden mikrovågor i etern är troligen orsaken till att temperaturen ökar

Galleri

Det syns tydligt i temperaturkurvan särskilt under vinterhalvåret. Mikrovågor är energi och denna energi absorberas i  luftens vattenånga och partiklar. Pulsningen i den digitala sändningstekniken, skulle mycket väl kunna sätta partiklarna i rörelse i luften, vilket ökar friktionen, vilket ökar … Läs mer