Den ökande mängden mikrovågor i etern är troligen orsaken till att temperaturen ökar

Det syns tydligt i temperaturkurvan särskilt under vinterhalvåret. Mikrovågor är energi och denna energi absorberas i  luftens vattenånga och partiklar. Pulsningen i den digitala sändningstekniken, skulle mycket väl kunna sätta partiklarna i rörelse i luften, vilket ökar friktionen, vilket ökar temperaturen. Vanlig enkel  fysik. Detta i kombination med värmeenergin från alla dess miljarder antenner, kan omöjligen vara försumbart. Det är energin i den trådlösa sändningstekniken som orsakar ökad temperatur och är orsaken till den nutida klimatförändringar. Se bilden nedan, där jag lagt in när industrin började bygga ut mobiltelefonin och trådlöst bredband. Temperaturkurvan ligger på SMHI:s  webbsida.

 

DSC_0021temp text2