von Knorring

Är ett i nutiden intressant släkte, i alla fall när det gäller psykiatrikerna Lars von Knorring och hans fru Anne-Liis von Knorring,  samt vänsterpartisten Mikael von Knorring som har åsikter om elöverkänslighet.

Psykiatriprofessor Anne-Liis von Knorring som är  barnpsykiatriker i Uppsala, sitter i vetenskapligt råd på Socialstyrelsen och är konsult åt Läkemedelsverket, mörkade studien som visade att ämnet Cipramil kan leda till självmord. Professor von Knorring och hennes forskningsmedarbetare, landets främsta förespråkare för antidepressiva medel till barn, barnpsykiatriker Gunilla Olsson hör till den lilla utvalda skara som känt till resultatet av den mörklagda studien sedan runt år 2000. http://jannel.se/cipramil.barn.pdf

Psykiatriker Lars von Knorring företräder ECT-behandling av barn i Socialstyrelsens rapport: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Stöd för styrning och ledning http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20743/2017-12-4.pdf

Socialstyrelsens ställningstagande är i linje med riktlinjerna från exempelvis Tyskland och Kanada. Det vill säga likartade rekommendationer med inledande behandling med psykoterapi och därefter läkemedel, antingen enbart eller i kombination med psykoterapi.
De inkomna remissvaren på de nya riktlinjerna kommer tillsammans med nya studier att värderas och ligga till grund för slutversionen som publiceras senare i höst.

Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmänmedicin, Göteborgs universitet
Mats Fredrikson, legitimerad psykolog, senior professor i klinisk psykologi, Uppsala universitet
Tord Ivarsson, docent, associate professor, barn- och ung-domspsykiatri, Göteborgs universitet
Lars von Knorring, psykiatriker, professor emeritus, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala universitet
Johan Lundberg, psykiatriker, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Lise-Lotte Risö Bergerlind, psykiatriker, legitimerad psykoterapeut, chef regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götaland
Ingela Skärsäter, professor, Högskolan i Halmstad
Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef, Socialstyrelsen

Samtliga företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Mikael von Knorring  vänsterpartiet en tyckare utan medicinsk kunskap, skriver om elöverkänslighet som tydligen vänsterpartiet accepterat, varför då? https://vansterteknik.wordpress.com/2013/07/24/vansterpartiet-och-naturvetenskaplig-forskning/

Elöverkänslighet

Forskningsläget kring s k elöverkänslighet är tydligt: det finns ingen anledning att tro att vardaglig elektromagnetisk strålning utgör någon hälsorisk. De symptom människor upplever är högst verkliga, men har andra orsaker och behöver behandlas utifrån det vi faktiskt vet om dem.

lokal nivå har Vänsterpartiet ibland profilerat sig aktivt för s k elsanering. Det kan tyckas harmlöst, men det innebär att vi på helt amatörmässiga grunder föreskriver en placebo-behandling som om det vore något mer än så. Det är djupt oetiskt, bland annat för att det innebär en risk att vi leder människor med liknande symptom till att leta medicinska orsaker på ett område där de med all sannolikhet inte finns.

Vänsterpartiet borde därför ta upp den frågan till beslut på nationell nivå, och slå fast att vi inte driver frågor om vardaglig elektromagnetisk strålning.