Till er politiker inför valet 2018. Två stora miljöfrågor

5G-utbyggnaden står för dörren. Umeå blir en experimentstad. Man har inte undersökt hälsoriskerna. Stor del av 5G sändarteknik kommer att använda smala strålar som passerar genom kroppen med mycket hög energi. Jag har lagt in PTS svar i filmen hur 5G-tekniken ser ut. Om 3G, 4G mm är som en hård dusch, så är 5G som en högtryckstvätt eller laserstråle som passerar genom kroppen. I filmen tar jag upp mobilstrålningen, visar Socialstyrelsens statistik över ohälsan, samt chemtrails som sprids över oss sedan minst år 2000, vilket syns på satellitbilder och jag tar upp skadorna i vår naturmiljö. Vi har rätt att få veta vilka hälsorisker vi exponeras för, som ni politikerna undanhåller oss. Av detta skäl har jag gjort denna film eftersom jag inte kan föreläsa p g a mikrovågssjuka/skada. Politikerna ger industrin alla rättigheter, vi som skadas av industrins verksamhet har bara skyldigheter. När skall mobilindustrin och deras operatörer avkrävas skyldigheter? Ni politiker har givit industrin rätten till hela vår livsmiljö, rätten till att göra intrång i folks hem, mot deras vilja och skada deras hälsa. När får medborgarna i Sverige rätten till sitt liv och hälsa? För min del är inget politiskt parti värdig min röst, eftersom ni inte bryr om er egen befolkning och vår unga generations framtid. Eller är det planerat, att svenska folket inte skall ha en framtid? Man har börjat undra, lever vi nu under USAa lagar som tillåter experiment på sin befolkning? Det har ju inte vi, folket, godkänt i så fall. Ni har inte mitt förtroende mer, inte ett enda politiskt parti, alla sitter ni i knäet på industrin, en industri, som hänsynslöst skadar både folkhälsan och vår naturmiljö.