Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer

Bifogar sammanfattningar på svenska på två av de artiklar vi skrivit med mätstudier, dels i två lägenheter i Stockholm dels i några svenska skolor. Jag bifogar också originalartiklarna på engelska. Ni får fritt sprida dem.

För ett års sedan bildade vi fyra forskare  Lennart Hardell, Michael Carlberg, Mikael Eriksson och undertecknad Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. Vi anser att det är viktigt att undersöka möjliga miljörelaterade orsaker till cancer och andra kroniska sjukdomar, för att därmed på sikt kunna förebygga dem. Vi tar gärna emot bidrag till vår forskning. På vår hemsida www.miljoochcancer.com finns en förteckning på våra publicerade artiklar och möjlighet att ladda ned alla artklar som är på open access, dvs. gratis att ladda ned och skriva ut.

För mer information, bankgironummer för bidrag, länkar till våra publicerade artiklar och de appeller vi deltagit i se http://www.miljoochcancer.com eller se det bifogade Upprop FMC.

Vänliga hälsningar

Lena Hedendahl

Mätstudie i två lägenheter i Stockholm

Mätstudie av radiofrekvent strålning i svenska skolor med wifi.

Hardell et al 2018. RFR from nearby base station gives high levels in an apartement in Stockholm.

Hedendahl et al 2017 RFR measurements in schools

Elektromagnetisk strålning och symtom samt sjukdomar

Sage C, Hardell L.
Fatal collision? Are wireless headsets a risk in treating patients?
Electromagn Biol Med. 2018;1-5. Abstract

Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L.
Electromagnetic hypersensitivity–an increasing challenge to the medical profession.
Rev Environ Health. 2015;30(4):209-15. doi: 10.1515/reveh-2015-0012. Review. Open Access

Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hardell K, Björnfoth H, van Bavel B, Lindström G.
Increased concentrations of certain persistent organic pollutants in subjects with self-reported electromagnetic hypersensitivity–a pilot study.
Electromagn Biol Med. 2008;27(2):197-203. Abstract

1 thought on “Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer

  1. Ping: Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer — Den Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet – Life, Death and all between

Kommentarer inaktiverade.