Vad är Nyliberalism

Det mest rätta ordet är industridiktatur som är väldigt tydlig i vår tid, i hela samhället. Jag hittade denna välskrivna förklaring i Ekonomihandboken.  Allt elände i dagens Sverige är Nyliberalismen som bryter ner hela samhället på alla punkter.  Demokratin upphör genom att de driver: Politikens inflytande bör begränsas i samhället. Eftersom det är folket som väljer politikerna, men dessa politikers handlingsförmåga begränsas av industrin är nationen  inte längre en demokrati. Läser man i Ekonomihandboken,  förstår man varför det är så illa med Sverige idag, att politikerna förlorat makten, att industrin bestämmer våra lagar.

Citat ur handboken  Den nyliberala politiken: Sammanfattning Så vad innebär då nyliberalismen i grunden? Vi skulle vilja samman­fatta det på det här sättet: Den nyliberala politiken handlar om en ”ekonomism”. Om att mer och mer av våra liv ska värderas, mätas och diskuteras utifrån rent ekonomiska termer. Vården ska vara ”effektiv” vilket inte är detsamma som ”tillfreds­ställande”. Människor ska ”investera i en utbildning” vilket i affärs­tidningar kan leda till rubriken ”utveckla dig som varumärke”. Frågan är när gravida kommer att säga att de ”investerar i ett barn till”. Och visst känner man igen den amerikanska modellen, ett land som håller på att ruttna inifrån, därför att samhället går sönder av alla motsättningar som skapas av den extrem trånga, smala och förenklade  uppfattningen vad ett samhälle är uppbyggt av. Enligt Nyliberalismen är det endast privat industrins ekonomi  som är av värde, varken liv eller naturmiljö har något värde om det inte genererar pengar, allt skall exploateras till vilket pris som helst.

  • Vinsterna i produktionen bör höjas på lönernas och skatternas bekostnad. Den nyliberala idén är att det är bättre för samhället om mycket pengar samlas hos företagen och deras ägare. Dessa tar av rent egen­intresse bättre hand om pengarna och gör så att samhället som helhet växer snabbare.
  • Den offentliga sektorn bör vara mindre. Många av de gemensamma välfärds­systemen som sjukförsäkring och arbetslöshets­försäkring bör i stället vara privata försäkrings­lösningar som var och en tecknar utifrån sina möjligheter.
  • Regleringar och olika gemensamma avtal som hindrar människor och pengars möjlighet att fritt flytta sig eller omförhandla sin situation bör minska. En nyliberal idé är således att det är bättre för de anställda att inte ha kollektiv­avtal. Dessa låser ekonomin och hindrar privat­personen att ”bjuda under” för att få ett jobb eller ”bjuda över” när deras kunskaper är extra viktiga för företaget. I avreglerings­tanken ligger också att kapitalet bör vara så fritt som möjligt. Regleringar vad gäller flytt av pengar mellan länder ska bort, liksom regler om hur pengar får lånas eller lånas ut.
  • Privatiseringar av offentliga företag och organisationer. I den nyliberala tanken ligger att det offentliga i längden är en sämre ägare och arbets­givare än privata ägare. Det är sämre om en simhall ägs kommunalt än om den ägs privat. Det är sämre om sjukhusen ägs av landstingen i stället för av privata företag. Grund­tanken är att all ekonomisk aktivitet sköts bättre om den drivs av det privata egen­intresset.
  • Politikens inflytande bör begränsas i samhället. Grundtanken är att vi människor mår bättre av att mer och mer av den ekonomiska aktiviteten flyttas till olika marknader, i stället för att den beslutas gemensamt. Ett enkelt exempel är att en nyliberal tycker det är bättre att vi kan köpa oss olika sätt att resa till jobbet utan att politiken försöker subventionera och styra oss till vissa sätt. Våra privata önskemål styr bättre vilken trafik som bör finnas än våra gemensamma politiska önskemål.

 

Läs mer här Den nyliberala politiken https://ekonomihandboken.se/den-nyliberala-politiken/vad-ar-nyliberalism/?fbclid=IwAR2H-lhSUqjJQoMBXfx-Q1g73-nre5LyZZvs2419n1giEZcWBFQ5C8oecLU