Digitalisering till vilket pris som helst?

Ett debattinlägg

DSCN0574 - Kopia

Digitalisering betyder också teknikomställning. Vad jag förstått ligger digitaliseringen och teknikomställningen främst i industrins intresse. Mobilindustrin tvingar in oss i ett svagt och sårbart samhälle, utan kommunikation för alla medborgare. Teknikomställningen har bland annat lett till, att Telia river kopparledningen ute på landsbygden och ställer folk helt utan kommunikation till omvärlden. Inte ens mobilen fungerar. Det är inte lönsamt säger industrin, att alla samhällsmedborgare skall ha ett ”uppkopplat liv” ute på landsbygden. Den trådlösa kommunikationen är begränsad och är beroende av väder och topografi och har dessutom låg säkerhet. Men varför så bråttom att riva kopparledningen ute på landsbygden, som trots allt ger möjlighet att ringa krismyndigheten? Jag menar, betalar inte folket ute på landsbygden också skatt och har rätt till samma samhällsservice som övrig befolkning?

Politikerna tycks inte längre ha något att säga till om, gällande vårt lands framtid och utveckling? Och hur gick det till? Plötsligt bestämmer mobilindustrin över folkhälsan och samhällsutvecklingen. Mobilindustrin ”bygger” efter sitt behag och sina vinstintressen, ett sårbart och svagt Sverige, som med ett enda knapptryck kollapsar när elektriciteten stängs av.

Sista spiken i kistan lär vara ett kontantlöst samhälle. Mobilindustrin försöker med intensiv lobbyverksamhet, stoppa kontanter som betalmedel. Man vill tvinga medborgarna till elektronisk valuta, som tvingar folket att använda mobilen, för att swisha pengar trådlöst. Vi är på god väg. Planen är att mobilen skall användas till allt. Vi skall stå i beroendeställningen till mobilen, för att kunna leva och fungera i samhället. Men stängs strömmen av fungerar absolut ingenting, även mobilen slocknar. Vi kan inte ens handla mat. Denna teknikutveckling kallas vilseledande för det intelligenta och smarta samhället, vilket skall förverkligas med 5G och IoT (sakernas Internet) har mobilindustrin bestämt.

5G kommer att använda koncentrerade strålar med mycket hög energi, enligt Post- och Telestyrelsen. Med 7,5 miljarder mobiler, som håller kontakt med basstationerna genom alla dessa nedladdade appar, kommer den skadliga artificiella mikrovågsstrålningen att öka kraftigt i vår livs- och naturmiljö. Skillnaden i tekniken kan liknas vid, att om 3G, 4G, WiFi är som en hård dusch, är 5G som en högtryckstvätt. Våglängderna som används i mobilstrålningen (decimetervågor och centimetervågor) kan passera genom biologisk vävnad och kan skada celler och DNA mm. Mikrovågsstrålningen kan heller inte jämföras med solstrålning, som Mark- och Miljööverdomstolen gjorde i ett domslut och slog fast, att mobilindustrins extremt storskaliga verksamhet inte behöver tillståndsprövas enligt Miljöbalken. Men dessa våglängder finns knappt naturligt på jorden. Dessutom pulsar strålningen och är modulerad. Alltså är lika miljöfrämmande som ett syntetiskt miljögift.

Socialstyrelsens diagnosstatistik visar nu, att befolkningen blir allt sjukare. Halva befolkningen, drygt 5 miljoner människor, måste uppsöka specialistvård för sin ohälsa. Då har graviditetsproblem, infektioner, droger, och fysiska skador uteslutits.

Mikrovågssjukan är känd sedan 1960-talet. Många av de symtom som karaktäriserar mikrovågssjukan ökar i hela befolkningen från 0 år till 85+, enligt Socialstyrelsens statistik, i öppen specialinriktad vård, från 2001 till år 2017. Här är några exempel på mikrovågssjukans symtom:

-Extremt stresskänslig, trendökning 713 %

-Sjukdomskänsla, trötthet, trendökning 799 %

-Ångestsyndrom, panikångest, trendökning 752 %

-Hjärtarytmi trendökning 340 %.

-Yrsel, svindel, trendökning 270 %

-Smärta värk, trendökning 227 %

-Svår huvudvärk, trendökning 213 %

I Regeringens proposition 2002/03:35 Målet för folkhälsan, står det, att det är viktigt för rikets säkerhet att befolkningen är frisk. Man undrar därför, vart tog målet för folkhälsan vägen, när mobilindustrin fick friheten, att tvångsbestråla hela befolkningen dygnet runt med mikrovågor och nu riskerar hela folkhälsan? En sjuk befolkning gör landet svagt, det vet ju politikerna. Dessutom lägger mobilindustrin vårt lands säkerhet i ruiner, genom att skapa ett oerhört sårbart samhälle.

På vilket sätt är den trådlösa tekniken smart och intelligent? Jag har till och med hört ordet miljösmart. Jag kallar den trådlösa tekniken för vår tids största miljö- och hälsoskandal.

Stoppa 5G, eftersom mobilindustrin ännu inte redovisat vetenskapliga bevisar, att 5G-teknikens strålning inte är skadligt för folkhälsan. Slutligen, investera i fiber över hela landet, även på landsbygden. Det borde vara en statsangelägenhet.

 

Solveig Silverin

pensionerad miljöingenjör

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “Digitalisering till vilket pris som helst?

  1. Ping: Strålande info nr 18-19 den 5 december | corneliadahlberg

Kommentarer inaktiverade.