Till FN, WHO, EU, Europarådet och alla länders regeringar

INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space

Norsk översättning

PTS om 5G

5G från satellit

Vi forskare, läkare, miljöorganisationer och andra personer från (__) länder som har undertecknat denna överklagande begär omedelbart att 5G (femte generationen) trådlösa nätverk, inklusive 5G via satelliter i rymden stoppas. 5G kommer dramatiskt att öka radiofrekvens (RF) strålning som och kommer att läggas till 2G, 3G och 4G telekommunikationsnät, som redan är i drift. RF-strålning har visat sig vara skadlig för människor och miljön. Utbyggnaden av 5G innebär att experimentera med mänskligheten och naturmiljön och definieras som ett brott enligt internationell rätt.

Telekomföretag runt om i världen har för avsikt att rulla ut femte generationen trådlösa nätverk (5G) under de närmaste två åren, med statligt stöd. Detta avser att skapa unika sociala förändringar runt om i världen. Vi kommer att ha ”smarta” hem, ”smarta” företag, ”smarta” vägar, ”smarta” städer och självkörande bilar. Nästan allt vi köper och äger, från kylskåp och tvättmaskiner till mjölkkartonger, hårborstar och blöjor, kommer att innehålla antenner och elektroniska delar och kommer att vara trådlöst anslutna till Internet.  Varje människa i hela världen kommer att ha tillgång till super snabb, momentan trådlös kommunikation överallt i världen, även i regnskogen, ute till sjöss och i Antarktis.  Varför skall blöjor ha antenner och hårborstar. Är det för att allt skall fungera som småsändare och små mottagare för kommunikation

Vad som är mindre känt är att detta också kommer att leda till global miljöförändring en skala som världen aldrig sett. Den planerade tätheten av radioavsändare är omöjliga att föreställa sig. Förutom miljontals nya 5G-basstationer på jorden och 20.000 nya satelliter i rymden, beräknas 200 miljarder objekt som kommuniceras i Internet kring sakerna ting 2020 och en miljarder objekt några år senare. Kommersiella 5G nät med förhållandevis  låga frekvenser och låga hastigheter startades i Qatar, Finland och Estland i mitten av 2018. Från och med 2018 initieras 5G-lanseringar med extremt höga frekvenser (millimeter vågor).

Trots att man förnekar riskerna hos myndigheterna är bevisen att radiofrekvens (RF) strålning är skadlig för levande organismer överväldigande. Överväldigande stort antal vetenskapliga bevis, över 10 000 studier, som granskats ger bevis på former av sjukdom och skada hos personer, experimentella bevis på skador på DNA, celler och organ av en mängd olika växter och djur samt epidemiologiska belägg för att de största sjukdomsgrupperna i vår moderna civilisation – cancer, hjärtsjukdom och diabetes – till stor del orsakas av elektromagnetisk förorening.