Beteendestörningar som ökat i takt med strålningen

Beteendestörningar och hyperaktivitetsstörningar F90.  I diagnosen F90 återfinns ADHD, DAMP, ADD och UNS, vilket är en medicinsk bedömning utifrån förändringar i hjärnan som anses vara medfödd. Det har dock framkommit att många barn felaktigt fått diagnosen ADHD, då de inte uppvisat typisk medicinsk bild för en ADHD-diagnos. Detta tyder på att det kan uppkomma andra beteendestörningar som enbart grundar sig på hjärnstress av exempelvis strålning i miljön och alltså inte är medfödd. Man har i vetenskapliga studier kunnat konstatera att mikrovågsstrålning, framför allt pulsad strålning, ger hjärnstress. Läs mer HÄR

Åldersgrupper 25-29  år har en trendökningen av 53 767 %.  Denna grupp är födda åren 1988 till 1992 och är födda strax före utbyggnaden av pulsad mikrovågsstrålning. GSM 900 byggdes ut i början på 1990-talet och GSM 1800 byggdes ut runt 1997.  År 2001 är denna åldersgrupp enbart 14 patienter, men 2017 har de ökat till 9 306.

Åldersgruppen 20- 24 år är födda 1993-1997. De är den första generation  som blir exponerade för pulsade mikrovågor redan under fosterstadiet. 2001 är de enbart 33 patienter, men år 2017  har de ökat till 10 473 patienter. Trendökningen är 25 975 %.

Man ser även att äldre får denna diagnos i takt med ökad strålning. Jag tolkar detta som, att även om äldre personer är födda med denna typ av störning, har den inte varit så markant framträdande tidigare att den blivit ett problem i vardagslivet. Dessa personer är troligen också mer känslig för den ständiga pulsande strålningen som stressar hjärnan och leder till ökat stressbeteende som gör att det blir svårt att klara vardagen. Dessa diagnoser har heller inte tidigare funnits, utan  skapades då allt fler individer uppvisar ett stressbeteende i takt med ökad strålning. I äldre studier framkommer det att mikrovågor orsakar beteendestörningar. Läs mer (svensk översättning HÄR)  eller direkt till dokumentet HÄR

Se Socialstyrelsens statistik HÄR


Skolever mår sämst. I skolåldern ökar antalet patienter mest i denna diagnos:

Åldersgrupp               2001                   2017                  ökning patienter/ år

5-9                                 513                    5 176                            274

10-14                              795                 16 913                            948

15-19                              225                  18 771                          1 091

20-24                              33                  10 473                             614