Den intellektuell förmåga har minskat i hela befolkningen sedan 2001

Socialstyrelsens diagnosstatistik per 100 000 invånare, hela riket, båda könen i alla åldersgrupper mellan åren 2001 och 2017, för diagnoserna R40-R46.  Symtom och sjukdomstecken avser intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende.

Försämrad intellektuella förmågan visar en dramatiskt ökande trend i alla åldersgrupper, hos hela befolkningen och hos båda könen. Men försämrad intellektuell förmåga hos unga personer från 5 år upp till 19 år, visar en högre trendökning än hos 80-åringar, trots att både glömska och olika typer av demens ökar hos äldre personer.

I jämförelse med åldersgruppen 80- 84 år, som har en trendökning med 476 %, så uppvisar åldersgruppen  5-9 år 739 % i trendökning, 10-14 år en trendökning på 594 % och 15-19 år har en trendökning på 535 %. Men även små barn från 0 – 4 år visar en anmärkningsvärt försämrad intellektuell förmåga 329 %.

Se trendkurvorna HÄR