Utmattningssyndrom ökar hos skolelever

Socialstyrelsens diagnosstatistik  visar en dramatisk ökning av utmattningssyndrom, F43, i medelåldern men även hos skolelever.

Statistiken bygger på antal patienter per 100 000 invånare i hela Sverige i varje åldersklass och år, mellan åren 2001 till 2017.

Diagnos F43  utmattningssyndrom är reaktion på svår stress. Utmattningssyndrom visar en kraftigt trendökning, 774 %,  hos hela befolkningen. Det är dock anmärkningsvärt att skolelever 10 -14 år och 15- 19 år har en trendökning på 854 %  respektive 766 %, av sjuklig stressreaktion.  Även små barn 5-9 år uppvisar en trendökning av svår stress 466 %. Efter 24 år ökar trendökningen kraftigt upp till  pensionsålder och är högst  i åldersgruppen 60-64 år.

Se Socialstyrelsens trendkurvor  HÄR