Ansvariga för hälsoriskerna med 5G i Umeå

Umeå kommer att bli den första utpräglade 5G-staden i Sverige och har under testperioden 2018 – 2019 tillgång till 200 MHz, i 3400 – 3600 MHz-bandet. Detta är det första storskaliga testbädden, både i yta och frekvens, i en svensk stad. Andra jämförbara tester pågår endast på AstaZero’s anläggning utanför Borås, där 5G för autonoma bilar testas.

Man vet inget om hur stora hälsorisekrna är när det gäller 5G-teknikens höga strålning, risker för ögonskador, risker för hudskador eftersom man inte har gjort några studier alls. Detta vet man dock, publicerat i PubMed (US National Library of Medicine National Institutes of Health): De biologiska effekterna av 5G-kommunikationssystem är mycket knappt undersökta, trots det har en internationell handlingsplan för utveckling av 5G-nätverk påbörjats, med en kommande ökning av enheter och täthet av små celler och med framtida användning av millimeter vågor (MMW). Tidigare observationer visar att MMW ökar hudtemperaturen, förändrar genuttryck, främjar cellulär proliferation och syntes av proteiner kopplade till oxidativ stress, inflammatoriska och metaboliska processer, samt kan generera ögonskador, påverka neuromuskulär dynamik.  Tillgängliga resultat är tillräckliga för att visa förekomsten av biomedicinska effekter, att åberopa försiktighetsprincipen, samt  att revidera befintliga refernesvärden. En adekvat kunskap om patofysiologiska mekanismer som kopplar RF-EMF-exponering mot hälsorisker bör också vara användbar i den nuvarande kliniska praxisen, särskilt med tanke på bevis som pekar på extrinsiska faktorer som kraftiga bidragsgivare till cancerrisk och till den progressiva epidemiologiska tillväxten av icke-överförbara sjukdomar.

Ansvariga i Umeå:

Umeå Science Park

Umeå 5G – Från vänster: Anders Sylvan, Mats Berggren, Hans Lindberg, Katrine Riklund, Robert Winroth, Anders Kjellander och Peter Juneblad. Pressfoto: Johan Gunséus. Plats: helikopterplattan på Nus, Norrlands universitetssjukhus.

Källa: umea5g.se


Övergripande frågor om projektet och testverksamheten
Anders Kjellander, Verksamhetschef för Umeå 5G och VD för Umeå Science Park
anders.kjellander(at)umea.se
070 –390 00 56

Jenny Eklund, strategisk koordinator för Umeå 5G
jenny.eklund(at)umea5g.se
070 – 583 12 20

Framtidens internet & 5G-teknik
Mats Berggren, VD Umeå Energi UmeNet
mats.berggren(at)umeaenergi.se
070 – 518 71 28

Samhällsservice & utveckling i Umeå
Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun
peter.juneblad(at)umea.se
070 – 225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(at)umea.se
070 – 589 01 66

Hälsa & Västerbottens innovationsprocess i partnerskap
Robert Winroth, innovationslandstingsråd (Mp) i Västerbottens läns landsting samt ordförande för Umeå 5G EJ MED
robert.winroth(at)vll.se
070 – 182 00 08

Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting och ordförande för Umeå Science Park
anders.sylvan(at)vll.se
072 – 707 72 50

Forskning & utbildning
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(at)umu.se
070 – 397 96 84

Testområde i Umeå


Umeå-5G-område